Magdiretso sa kaundan

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pandemya?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pandemya?

Ang sabat sang Biblia

Gintagna sang Biblia nga magalapnag ang mga balatian, lakip ang mga pandemya sa katapusan nga mga adlaw. (Lucas 21:11) Pero, indi ini pagtimalos ukon silot sang Dios. Sa baylo, madali na lang dulaon sang Dios ang tanan nga balatian, lakip ang mga pandemya, paagi sa iya Ginharian.

 Gintagna bala sang Biblia ang mga pandemya?

Ang Biblia wala magtagna sing espesipiko nga mga pandemya ukon balatian, pareho sang COVID-19, AIDS, ukon Spanish flu. Pero, nagsambit ini sang “mga balatian” kag “makamamatay nga balatian.” (Lucas 21:11; Bugna 6:8) Mga tanda ini sang “katapusan nga mga adlaw,” nga gintawag man nga “hingapusan sang sistema sang mga butang.”—2 Timoteo 3:1; Mateo 24:3.

 Ginsilutan bala sang Dios ang mga tawo sadto paagi sa balatian?

May ginsiling ang Biblia nga gingamit sadto sang Dios ang balatian para silutan ang pila ka tawo. Halimbawa, may pila ka indibiduwal nga ginsilutan niya sing aro. (Numeros 12:1-16; 2 Hari 5:20-27; 2 Cronica 26:16-21) Pero, indi ini pareho sang pandemya subong nga wala pili kag nagpabudlay sa wala sing sala nga mga tawo. Silot ini sa mga indibiduwal nga nagrebelde sa Dios.

 Silot bala halin sa Dios ang mga pandemya subong?

Indi. May nagasiling nga ginagamit sang Dios subong ang mga pandemya kag iban pa nga balatian para silutan ang mga tawo. Pero, wala ina ginatudlo sang Biblia. Ngaa?

Kay man, may pila ka sumilimba sang Dios sadto kag subong nag-antos man sang mga balatian. Halimbawa, ang matutom nga si Timoteo ‘masunson nga nagabalatian.’ (1 Timoteo 5:23) Pero wala nagsiling ang Biblia nga tanda ini nga wala nahamuot ang Dios sa iya. Pareho man subong, may pila ka matutom nga alagad ang Dios nga nagabalatian ukon nalatnan sang balatian. Kinaandan na, nga ini nga mga indibiduwal biktima sang tion kag wala ginapaabot nga hitabo.—Manugwali 9:11.

Isa pa, ginatudlo sang Biblia nga wala pa mag-abot ang tion nga gintalana sang Dios para silutan ang mga malauton. Sa baylo, nagakabuhi kita subong “sa isa ka adlaw sang kaluwasan,” ang tion nga ginaagda sang Dios ang tanan nga tawo nga magpalapit sa iya kag maluwas. (2 Corinto 6:2) Ginahimo niya ini paagi sa bug-os kalibutan nga pagbantala sang “maayong balita sang Ginharian.”—Mateo 24:14.

 Madula bala ang mga pandemya?

Huo. Gintagna sang Biblia nga sa indi madugay wala na sing magamasakit. Sa paggahom sang Ginharian, ayuhon sang Dios ang tanan nga balatian. (Isaias 33:24; 35:5, 6) Dulaon niya ang pag-antos, kasakit, kag kamatayon. (Bugna 21:4) Banhawon man niya ang mga patay para mangin malipayon sa pagkabuhi nga wala sing pagbalatian sa perpekto nga kahimtangan sa duta.—Salmo 37:29; Binuhatan 24:15.

 Mga bersikulo sa Biblia parte sa balatian

Mateo 4:23: “Nagkadto sia [si Jesus] sa bug-os nga Galilea, nga nagapanudlo sa ila mga sinagoga kag nagabantala sing maayong balita sang Ginharian kag nagapang-ayo sang tanan nga sahi sang balatian kag kasablagan sang mga tawo.”

Buot silingon: Ginpakita sang mga milagro ni Jesus ang pagahimuon sang Ginharian sang Dios sa mga tawo sa ulihi.

Lucas 21:11: “May . . . mga balatian.”

Buot silingon: Ang lapnag nga problema sa panglawas bahin sang tanda sang katapusan nga mga adlaw.

Bugna 6:8: “Nakita ko ang isa ka maluspad nga kabayo, kag ang isa nga nagasakay sa sini may ngalan nga Kamatayon. Kag ang Lulubngan nagasunod sa iya. Kag ginhatagan sila sing awtoridad . . . sa pagpamatay . . . paagi sa makamamatay nga balatian.”

Buot silingon: Ang tagna parte sa apat ka manugkabayo sang Bugna nagapahangop nga may mga pandemya sa aton nga tion.