Magdiretso sa kaundan

Ano ang Sala?

Ano ang Sala?

Ang sabat sang Biblia

 Ang sala amo ang bisan ano nga buhat, balatyagon, ukon panghunahuna nga wala nahisuno sa mga talaksan sang Dios. Nagalakip ini sing pagsupak sa mga kasuguan sang Dios paagi sa paghimo sing sayop, ukon sing indi matarong, sa panulok sang Dios. (1 Juan 3:4; 5:​17) Ginasambit man sa Biblia nga sala ang indi paghimo sang husto.​—Santiago 4:​17.

 Sa orihinal nga mga lenguahe, ang mga tinaga para sa sala nagakahulugan sing “paglisa sa tanda,” ukon target. Halimbawa, may grupo sang mga soldado sa Israel sang una nga tanda gid sa paglabyog sing mga bato nga ‘maigo gid nila’ ang ila target ukon wala gid nagalisa. Ina nga ekspresyon, kon badbaron sing literal, mahimo basahon nga “wala nagasala.” (Hukom 20:16) Gani, ang sala nagakahulugan sing paglisa sa perpekto nga mga talaksan sang Dios.

 Bilang Manunuga, may kinamatarong ang Dios nga maghimo sing mga talaksan para sa katawhan. (Bugna 4:​11) Manabat kita sa iya sa aton mga ginahimo.​—Roma 14:12.

Posible bala nga indi gid kita makasala?

 Indi. Ang Biblia nagasiling nga “ang tanan nakasala kag wala makalab-ot sa himaya sang Dios.” (Roma 3:​23; 1 Hari 8:​46; Manugwali 7:​20; 1 Juan 1:8) Ngaa?

 Sa ginsuguran, ang una nga mga tawo nga sanday Adan kag Eva wala sing sala, bangod gintuga sila nga perpekto, suno sa larawan sang Dios. (Genesis 1:​27) Pero, nangin indi sila perpekto kay ginsupak nila ang Dios. (Genesis 3:​5, 6, 17-​19) Napanubli sang ila kabataan ang sala kag ang indi perpekto nga kahimtangan. (Roma 5:​12) Pareho sang ginsiling ni Hari David sang Israel, “Natawo ako nga may kasaypanan.”​—Salmo 51:5.

May mas mabug-at bala nga mga sala?

 Huo. Halimbawa, ang Biblia nagasiling nga ang mga lalaki sa Sodoma sang una “malain kag makasasala gid” kag ang ila mga sala “mabug-at gid.” (Genesis 13:13; 18:20) Binagbinaga ang tatlo ka butang nga nagapakita sang kabug-aton sang sala.

  1.   Pagkaserioso. Ginapaandaman kita sang Biblia nga likawan ang serioso nga mga sala pareho sang seksuwal nga imoralidad, pagsimba sa mga diosdios, pagpangawat, pagpahubog, pagpangilkil, pagpatay, kag espiritismo. (1 Corinto 6:​9-​11; Bugna 21:8) Ginapatuhay ini sang Biblia sa mga sala nga nahimo bangod sa pagpadasudaso ukon indi hungod. Halimbawa, ang mga hambal ukon buhat nga makasakit sa iban. (Hulubaton 12:18; Efeso 4:​31, 32) Pero, ginapalig-on kita sang Biblia nga indi pagpakadiutayon ang bisan ano nga sala, kay mahimo ini magresulta sa serioso nga paglapas sa mga kasuguan sang Dios.​—Mateo 5:​27, 28.

  2.   Motibo. Nakahimo ang iban sang sala bangod wala sila nakahibalo kon ano ang mga ginapatuman sang Dios. (Binuhatan 17:30; 1 Timoteo 1:​13) Wala ginabalewala ini nga mga sala, pero ginapatuhay ini sang Biblia sa mga sala nga hungod nga paglapas sa mga kasuguan sang Dios. (Numeros 15:30, 31) Ang hungod nga mga sala naghalin sa “malain nga tagipusuon.”​—Jeremias 16:12.

  3.   Pagkasunson. Ginapatuhay man sang Biblia ang sala nga makaisa lang ginhimo kag ang padayon nga pagpakasala. (1 Juan 3:​4-8) Ang mga ‘hungod nga nagahimo sang sala,’ bisan pa nahibaluan na nila kon ano ang husto, pagahukman sang Dios.​—Hebreo 10:26, 27.

 Mabatyagan sang mga nakahimo sing serioso nga sala ang kabug-aton sang ila mga sala. Halimbawa, si Hari David nagsulat: “Ang akon mga sala tagalumapaw; kaangay sang mabug-at nga palas-anon, indi ko ini masarangan.” (Salmo 38:4) Pero nagasiling ang Biblia: “Magbiya ang malauton sa iya dalanon kag bag-uhon niya ang iya panghunahuna; magbalik sia kay Jehova, nga magakaluoy sa iya, sa aton Dios nga nagapatawad sing bugana.”​—Isaias 55:7.