Magdiretso sa kaundan

Ano ang Puede Ko Ipangamuyo?

Ano ang Puede Ko Ipangamuyo?

Ang sabat sang Biblia

Puede mo ipangamuyo ang bisan ano nga suno sa kabubut-on sang Dios nga mabasa sa Biblia. “Bisan ano ang pangayuon naton suno sa . . . kabubut-on [sang Dios], nagapamati sia sa aton.” (1 Juan 5:14) Masugid mo man bala sa Dios ang imo personal nga mga kabalaka? Huo. Ang Biblia nagsiling: “Iula sa atubangan [sang Dios] ang inyo tagiposoon.”—Salmo 62:8.

Mga halimbawa sang puede mo ipangamuyo

  • Pagtuo sa Dios.—Lucas 17:5.

  • Balaan nga espiritu, ukon aktibo nga puersa sang Dios, para buligan ka nga himuon ang husto.—Lucas 11:13.

  • Kusog nga maatubang ang kabudlayan kag mabatuan ang pagsulay.—Filipos 4:13.

  • Paghidait ukon kalinong sang panghunahuna.—Filipos 4:6, 7.

  • Kaalam sa paghimo sing maayo nga mga desisyon.—Santiago 1:5.

  • Bulig sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon.—Mateo 6:11.

  • Kapatawaran sa mga sala.—Mateo 6:12.