Ang sabat sang Biblia

Para mabal-an kon sin-o ang ara sa matuod nga relihion kag sin-o ang wala, ang Biblia may ginhatag nga halimbawa. Nagsiling ini: “Makilala ninyo sila sa ila mga bunga. Indi kamo makapamupo sing mga ubas sa tunukon nga mga tanom ukon sing mga igos sa mga gamhon.” (Mateo 7:16) Ang puno sang ubas kag ang tunukon nga kahoykahoy makilala paagi sa mga bunga sini. Gani, ang matuod nga relihion kag ang butig makilala man paagi sa mga bunga sini, ukon sa masunod nga mga palatandaan.

  1. Ang matuod nga relihion nagatudlo sang kamatuoran nga nabase sa Biblia, indi sa pilosopiya ukon kaalam sang tawo. (Juan 4:24; 17:17) Ang pila sa sini nga kamatuoran amo ang parte sa kalag kag ang pribilehiyo nga mabuhi sing wala katapusan sa paraiso nga duta. (Salmo 37:29; Isaias 35:5, 6; Ezequiel 18:4) Prangka man nga ginasugid sang matuod nga relihion ang mga kabutigan nga ginatudlo sang iban nga relihion.—Mateo 15:9; 23:27, 28.

  2. Ang matuod nga relihion nagabulig sa mga tawo nga makilala ang Dios. Halimbawa, ginatudluan sini ang mga tawo nga ang ngalan sang Dios amo ang Jehova. (Salmo 83:18; Isaias 42:8; Juan 17:3, 6) Wala ini nagatudlo nga ang Dios malayo katama ukon wala labot sa aton kundi nagatudlo ini nga gusto sang Dios nga mangin malapit kita sa iya.—Santiago 4:8.

  3. Ang matuod nga relihion nagatudlo gid nga si Jesucristo amo ang ginhatag sang Dios para mabaton naton ang kaluwasan. (Binuhatan 4:10, 12) Ginatuman sang mga miembro sini ang mga sugo ni Jesus kag ginatinguhaan nga sundon ang iya halimbawa.—Juan 13:15; 15:14.

  4. Ang matuod nga relihion nagapati gid nga ang Ginharian sang Dios amo lamang ang paglaum sang mga tawo. Ang mga miembro sini masako sa pagsugid sa iban parte sina nga Ginharian.—Mateo 10:7; 24:14.

  5. Ang matuod nga relihion nagatudlo nga magpakita sing gugma nga wala nagapaabot sing balos. (Juan 13:35) Ginatudlo sini nga respetuhon ang tanan nga tribo kag batunon ang mga tawo nga lainlain sing rasa, kultura, lenguahe, kag gindak-an. (Binuhatan 10:34, 35) Bangod sang gugma, ang mga miembro sini wala nagaentra sa inaway.—Miqueas 4:3; 1 Juan 3:11, 12.

  6. Ang matuod nga relihion wala sing ginasuelduhan nga pastor ukon pari, kag wala nagagamit sing mataas nga mga titulo ang bisan sin-o nga miembro sini.—Mateo 23:8-12; 1 Pedro 5:2, 3.

  7. Ang matuod nga relihion neutral ukon wala sing ginadampigan sa pulitika. (Juan 17:16; 18:36) Pero, ginarespeto kag ginatuman sang mga miembro sini ang gobierno sa lugar nga ila ginaistaran. Base ini sa sugo sang Biblia: “Ihatag ninyo sa Cesar ang mga butang nga iya sang Cesar [nagarepresentar sa sibil nga awtoridad], apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.”—Marcos 12:17; Roma 13:1, 2.

  8. Ang matuod nga relihion isa ka paagi sang pagkabuhi, indi lang isa ka ritwal ukon pormalidad. Estrikto gid nga ginasunod sang mga miembro sini ang mataas nga talaksan sang Biblia parte sa moral sa tanan nga bahin sang ila kabuhi. (Efeso 5:3-5; 1 Juan 3:18) Pero wala sila nagabatyag nga ginadingutan ukon ginapit-an, kundi nalipay sila sa pagsimba sa “malipayon nga Dios.”—1 Timoteo 1:11.

  9. Diutay lang ang aktibo nga miembro sang matuod nga relihion. (Mateo 7:13, 14) Manubo ang pagtan-aw sa ila sang mga tawo. Pirme man sila ginainsulto, kag ginahingabot kay ginahimo nila kabubut-on sang Dios.—Mateo 5:10-12.

Ang paghambal nga ‘amo na ini ang eksakto nga relihion para sa akon’ wala nagakahulugan nga amo na ina ang matuod nga relihion

Ang pagpili sang relihion nga nabase lang sa aton nabatyagan may peligro. Gintagna sang Biblia ang tion nga ‘palibutan sang mga tawo ang ila kaugalingon sang mga manunudlo [sang relihion] nga nagapakalam sang ila mga dulunggan.’ (2 Timoteo 4:3) Pero ginatudluan kita sang Biblia nga sundon “ang relihion nga matinlo kag wala sing dagta sa pagtamod sang aton Dios kag Amay,” bisan pa ina nga relihion wala ginabaton sang kalabanan.—Santiago 1:27, footnote; Juan 15:18, 19.