Magdiretso sa kaundan

Ano ang Kaluwasan?

Ano ang Kaluwasan?

Ang sabat sang Biblia

Ang mga termino nga “pagluwas” kag “kaluwasan” ginagamit kon kaisa sang mga manunulat sang Biblia para patuhuyan ang isa nga ginluwas sa katalagman ukon sa kalaglagan. (Exodo 14:13, 14; Binuhatan 27:20) Pero ini nga termino pirme ginapatuhoy sa kaluwasan gikan sa sala. (Mateo 1:​21) Ang kamatayon resulta sang sala, gani ang mga tawo nga naluwas gikan sa sala may paglaum nga mabuhi sing wala katapusan.​—Juan 3:​16, 17. *

Ano ang paagi para maluwas?

Para maluwas, dapat ka magtuo kay Jesus kag ipakita ina nga pagtuo paagi sa pagtuman sang iya mga sugo.​—Binuhatan 4:​10, 12; Roma 10:​9, 10; Hebreo 5:9.

Suno sa Biblia, dapat ipakita mo nga nagatuman ka, ukon dapat may ginahimo ka, para mapamatud-an nga buhi ang imo pagtuo. (Santiago 2:​24, 26) Pero indi buot silingon nga puede mo pangabudlayan ang kaluwasan. Kay man, “dulot ini sang Dios” base sa iya “wala tupong nga kaayo,” ukon “bugay.”​—Efeso 2:​8, 9; Ang Biblia sang Philippine Bible Society, HIL.

Posible bala nga mawasi mo ang kaluwasan?

Huo. Halimbawa, may tawo nga ginluwas sang diutayan lang sia malumos. Bisan luwas na sia, puede sia mahulog ukon maglumpat liwat sa tubig. Pareho sa sini, ang kaluwasan puede man mawasi sang isa ka tawo nga ginluwas sa sala kon indi sia magpadayon sa pagpakita sing pagtuo. Gani ang mga Cristiano nga nakabaton sang kaluwasan ginasugo sang Biblia nga “makig-away sing lakas para sa pagtuo.” (Judas 3) Ginapaandaman man sini ang mga naluwas: “Padayon ninyo nga panikasugi ang inyo kaugalingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurog.”​—Filipos 2:​12.

Sin-o ang Manluluwas​—ang Dios ukon si Jesus?

Suno sa Biblia ang Dios amo gid ang ginhalinan sang kaluwasan, gani pirme sia ginatawag nga “Manluluwas.” (1 Samuel 10:19; Isaias 43:11; Tito 2:​10; Judas 25) Dugang pa, naggamit ang Dios sang pila ka lalaki para luwason ang pungsod sang Israel sadto, kag ginatawag sila sa Biblia nga mga “manluluwas.” (Hukom 3:​9, 15; 2 Hari 13:5; Nehemias 9:​27) * Gani, bangod ginhatag sang Dios ang kaluwasan gikan sa sala paagi sa halad gawad ni Jesucristo, si Jesus gintawag man sa Biblia nga “Manluluwas.”​—Binuhatan 5:​31; Tito 1:4. *

Ang tanan bala maluwas?

Indi. May mga tawo nga indi maluwas. (2 Tesalonica 1:9) Sang may namangkot kay Jesus, “Diutay lamang bala ang maluwas?” nagsabat sia: “Magpanikasog kamo sing lakas sa pagsulod sa makitid nga puertahan, kay nagasiling ako sa inyo, madamo ang magatinguha sa pagsulod apang indi makasarang.”​—Lucas 13:23, 24.

Sala nga mga pagpati parte sa pangkabilugan nga kaluwasan

Sala nga pagpati: Ang 1 Corinto 15:22 nagatudlo sang pangkabilugan nga kaluwasan kay nagasiling ini nga sa “Cristo ang tanan buhion.”​—HIL.

Ang kamatuoran: Ang ginaistoryahan sini nga mga bersikulo parte sa pagkabanhaw. (1 Corinto 15:12, 13, 20, 21, 35) Gani ang tinagpong ukon phrase nga sa “Cristo ang tanan buhion” nagakahulugan lang nga ang tanan nga mabanhaw makabaton sini nga pagpakamaayo paagi kay Jesucristo.​—Juan 11:25.

Sala nga pagpati: Ang Tito 2:​11 nagatudlo sang pangkabilugan nga kaluwasan kay nagasiling ini nga ang Dios nagpahayag sang “kaluwasan sang tanan nga tawo.”​—HIL.

Ang kamatuoran: Ang Griego nga tinaga nga gin-translate “tanan” sa sini nga bersikulo nagakahulugan man sing “tanan nga sahi.” * Gani ang eksakto nga pag-intiende sa Tito 2:11 amo nga ginapaposible sang Dios ang kaluwasan para sa tanan nga sahi sang tawo, pati ang mga tawo halin “sa tanan nga pungsod kag tribo kag katawhan kag hambal.”​—Bugna 7:​9, 10.

Sala nga pagpati: Ang 2 Pedro 3:9 nagatudlo sang pangkabilugan nga kaluwasan kay nagasiling ini nga ‘indi luyag sang Dios nga ang bisan sin-o malaglag.’

Ang kamatuoran: Gusto sang Dios nga maluwas ang mga tawo, pero wala niya sila ginapilit nga batunon ang iya ginhatag nga kaluwasan. Sa “adlaw sang [iya] paghukom” himuon man niya ang “paglaglag sa mga indi diosnon nga katawhan.”​—2 Pedro 3:7.

^ par. 3 Ginasiling sang Biblia nga “naluwas” ang isa ka tawo bisan pa ang iya kaluwasan gikan sa sala kag kamatayon wala pa natabo.​—Efeso 2:5; Roma 13:11.

^ par. 10 Sa iban nga translation sini nga mga bersikulo, gingamit ang mga tinaga nga “nagdaug,” “manugsalbar,” “nagaprotektar,” “lider,” ukon gin-translate pa gani ini nga “isa ka tawo” imbes nga “manluluwas.” Pero, sa orihinal nga Hebreo nga sinulatan sang Biblia, ang tinaga nga ginagamit para sa sining mga manluluwas pareho lang sa tinaga nga gingamit sa pagtawag kay Jehova nga Dios bilang Manluluwas sa iban nga bersikulo.​—Salmo 7:​10.

^ par. 10 Ang ngalan ni Jesus naghalin sa Hebreo nga ngalan nga Yehoh·shuʹaʽ, nga nagakahulugan “Si Jehova ang Kaluwasan.”

^ par. 17 Tan-awa ang Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Amo man ini nga Griego nga tinaga ang mabasa sa Mateo 5:​11, nga nagasugid parte sa ginsiling ni Jesus nga ang mga tawo magahambal sing “tanan nga sahi” sang malain nga mga butang batok sa iya mga sumulunod.