Magdiretso sa kaundan

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Aborsion?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Aborsion?

Ang sabat sang Biblia

 Indi mo mabasa sa Biblia ang tinaga nga “aborsion” nga nagapatuhoy sa pagpahulog sang wala pa mabun-ag nga lapsag. Pero madamo nga bersikulo sa Biblia ang nagapakita kon ano ang pagtamod sang Dios sa kabuhi sang tawo, lakip na sa wala pa mabun-ag nga lapsag.

 Ang kabuhi regalo sang Dios. (Genesis 9:6; Salmo 36:9) Para sa Iya, ang tanan nga kabuhi bilidhon, lakip na ang kabuhi sang lapsag nga ara sa tiyan sang isa ka iloy. Gani kon ang isa hungod nga nagpatay sang wala pa mabun-ag nga lapsag, pareho lang nga nakasala sia sing pagpatay.

 Ang Kasuguan sang Dios para sa mga Israelinhon nagasiling: “Kon may mag-away nga mga tawo kag mahalitan nila ang nagabusong nga babayi kag nagbun-ag sia sing alang-alang apang wala sing napatay, multahan ang tawo nga nakahalit suno sa pangayuon sa iya sang bana sang babayi; kag ihatag niya ini suno sa desisyon sang mga hukom. Apang kon mapatay ang isa sa ila, dapat ang ibayad kabuhi sa kabuhi.”—Exodo 21:22, 23. a

 San-o nagasugod ang kabuhi sang isa ka tawo?

 Sa pagtamod sang Dios, ang kabuhi sang tawo nagasugod sa panahon sang pagpanamkon. Sa iya Pulong, ang Biblia, pirme gid ginatamod sang Dios ang wala pa nabun-ag nga lapsag nga isa na ka tawo. Binagbinaga ang pila ka halimbawa nga nagapakita nga pareho lang ang pagtamod sang Dios sa lapsag nga wala pa mabun-ag kag sa lapsag nga nabun-ag na.

  •   Si Hari David nagsiling sa Dios: “Nakita mo na ako sang wala pa ako mabun-ag.” (Salmo 139:16) Para sa Dios, si David isa na ka tawo bisan wala pa sia mabun-ag.

  •   Dugang pa, nahibaluan na sang Dios nga may pinasahi sia nga asaynment nga ihatag kay propeta Jeremias antes pa ini mabun-ag. Ang Dios nagsiling sa iya: “Kilala ko na ikaw antes ko pa ikaw ginhimo sa tiyan, kag antes pa ikaw matawo ginpili ko na ikaw sa paghimo sing pinasahi nga buluhaton. Ginhimo ko na ikaw nga manalagna sa mga pungsod.”—Jeremias 1:5.

  •   Ang manunulat sang Biblia nga si Lucas, nga isa ka manugbulong, naggamit sang pareho nga Griego nga tinaga para sa lapsag nga wala pa mabun-ag kag sa lapsag nga bag-o lang nabun-ag.—Lucas 1:41; 2:12, 16.

 Patawaron bala sang Dios ang isa nga nagpa-abort?

 Ang mga nagpa-abort mahimo patawaron sang Dios. Kon ginabaton na nila subong ang pagtamod sang Dios sa kabuhi, indi gid sila sobra nga magkabalaka kon ginatublag sila sang ila konsiensia. “Si Jehova maluluy-on kag mainawaon . . . Subong nga malayo ang sidlangan sa katundan, amo man sina kalayo ang pagpahilayo niya sa aton sang aton mga paglapas.” b (Salmo 103:8-12) Patawaron ni Jehova ang sinsero nga nagahinulsol sa ila mga sala, lakip na ang aborsion.—Salmo 86:5.

 Sala bala ang aborsion bisan pa kon makasalbar ini sang kabuhi sang iloy ukon lapsag?

 Base sa ginasiling sang Biblia parte sa kabuhi sang wala pa mabun-ag nga lapsag, indi mapakamatarong sang isa ka iloy nga kinahanglan gid niya ang aborsion kay delikado ang iya kabuhi ukon sang iya lapsag.

 Ano naman ang dapat himuon kon sa tion mismo sang pagbun-ag sa lapsag nabutang sa delikado ang kabuhi sang iloy ukon sang lapsag? Sin-o ang dapat salbaron? Sa sini nga sitwasyon, ang mga natungdan ang magadesisyon kon kay sin-o kabuhi ang salbaron.

a Ginapagua sang pila ka translation nga sa sini nga kasuguan sa Israel, ang importante amo ang kabuhi sang iloy, indi ang kabuhi sang lapsag. Pero sa orihinal nga Hebreo nga teksto nagapatuhoy ini sa aksidente nga mahimo mapatay ang iloy ukon ang lapsag.

b Jehova ang ngalan sang Dios suno sa Biblia.—Salmo 83:18.