Magdiretso sa kaundan

Relasyon

Pagpakig-abyan

Mas Maayo nga Pagkabuhi—Relasyon sa Pamilya kag mga Abyan

Mangin maayo ang aton relasyon sa iban kon magpokus kita sa aton mahatag sa ila sa baylo sang aton makuha sa ila.

Ano ang Maayo nga Abyan?

Madamo ang nagabatyag nga importante ang maayo nga mga abyan. Paano ka mangin maayo nga abyan sa iban? Ini nga artikulo nagabinagbinag sang apat ka panugda sang Biblia.

Ano ang Matuod nga Abyan?

Madamo ang indi matuod nga mga amiga ukon amigo, gani paano ka makakita sing matuod nga abyan?

Kon Paano Makakita sing Matuod nga Abyan

Apat ka panugda nga makabulig sa imo agod ang maluya ninyo nga pag-abyanay magabakod.

Sin-o ang Akon Matuod nga mga Abyan?

Tun-i kon paano makakita sing matuod kag nagadugay nga pag-abyanay.

Kinahanglan Gid Bala nga Mangita Pa Ako sing Dugang nga Abyan?

Mahimo komportable ka na sa imo barkada, pero kon kaisa may ara man ini sing mga problema. Ngaa?

Kasubo

Kon Paano Atubangon ang Kasubo

Ang wala untat nga kasubo indi maayo sa panglawas, daw pareho ini sa pagpanigarilyo sing 15 ka sigarilyo kada adlaw. Paano mo malikawan ang pagbatyag nga nagaisahanon kag masubuan?

Nagabatyag Ka Bala nga Nagaisahanon?

Binagbinaga ang tatlo ka paagi para mabatuan ang pagbatyag nga nagaisahanon kag makatigayon sing mga abyan.

Ngaa Wala Ko ’Ya Abyan?

Indi lang ikaw ang ginasubuan ukon nagabatyag nga wala sing abyan. Hibalua kon ano ang ginhimo sang iban para mabatuan ini nga balatyagon.

Ano ang Akon Himuon Kon Nabudlayan Ako Makigbagay sa Iban?

Mas importante bala sa imo nga makigbagay sa mga tawo nga indi maayo ang mga batasan, ukon padayon nga ipakita kon sin-o ka gid?

Digital Communication

Kon Paano Ibilin ang Obra “sa Ulubrahan”

Lima ka tip nga makabulig para indi matublag sang obra ang inyo pag-asawahay.

Paano Gamiton sing Nagakaigo ang Teknolohiya?

Ang paggamit sang teknolohiya mahimo makapabakod ukon makapaluya sang inyo pag-asawahay. Ano ang epekto sini sa inyo pag-asawahay?

Ano ang Dapat Ko Mabal-an Parte sa Online Photo Sharing?

Ang pag-post sang imo paborito nga mga shot isa ka mahapos nga paagi para ma-update ang imo mga abyan kag pamilya sa nagakatabo sa imo, pero may katalagman man ini.

Mangin Maalamon sa Paggamit sang Social-Network

Likawi ang mga katalagman kag mag-enjoy sa pagpakig-angot sa imo mga abyan paagi sa internet.

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Pag-text?

Ang pag-text mahimo makaguba sang pag-abyanay kag sang imo reputasyon. Hibalua kon ngaa.

Paano Magpakita sing Maayo nga Batasan sa Pag-text?

Malain bala kon untaton mo ang pag-istoryahanay para lang basahon ang text? Ukon malain bala kon indi mo pagsapakon ang text kag padayunon ang pag-istoryahanay?

Pagdeyt

Friends Lang Gid Bala Kami?—Bahin 1: Ano ang Ginapakita Niya sa Akon?

Mga tip nga makabulig sa imo nga mahibaluan kon bala ang isa may luyag sa imo ukon friends lang gid kamo.

Friends Lang Gid Bala Kami?—Bahin 2: Ano ang Ginapakita Ko sa Iya?

Puede ayhan pensaron sang imo abyan nga may luyag ka sa iya? Tan-awa ini nga mga tip.

Kon Tuman Na Kasuod ang Pag-abyanay

Ginasilingan mo bala ang imo kaugalingon nga ‘Mag-abyan lang kami?’ Kon amo, hibalua ang mga prinsipio sa Biblia para mahibaluan kon paano ini dapat tamdon.

True Love Ukon Puppy Love?

Hibalua ang kahulugan sang puppy love kag true love.

Wala Bala sing Malain sa Pag-flirt?

Ano gid bala ang flirting? Ngaa ginahimo ini sang iban?

Handa Na Bala Ako Magdeyt?

Binagbinaga ang apat ka pamangkot nga makabulig sa imo nga mahibaluan kon bala handa ka na magdeyt.

Handa Na Bala Ako sa Pag-asawahay?

Para masabat mo ini, dapat kilalahon mo anay sing maayo ang imo kaugalingon. Ang tampad nga pag-usisa sa imo kaugalingon makabulig.

Paano Ko Mahibaluan Kon Bala Bagay Gid Sia sa Akon?

Paano mo makilala sing maayo ang imo ginadeyt?

Dapat Bala Kami Mag-break?—Bahin 1

Ang pag-asawahay permanente nga relasyon. Gani, kon daw nagaduhaduha ka sa imo gina-deyt, indi magpabulagbulag!

Dapat Bala Kami Mag-break? (Bahin 2)

Indi mahapos nga mag-break. Paano mo ini himuon? Ano ang makabulig sa imo nga maatubang ang imo mabatyagan pagkatapos sini?

Pagbulagay sang Magnobyahanay

Paano ka maulian sa tapos sang masakit nga pagbulagay?

Paghusay sa Indi Paghangpanay

Ngaa Dapat Ako Mangayo sing Pasaylo?

Hibalua ang tatlo ka rason kon ngaa dapat ka mangayo sing pasaylo bisan pa pamatyag mo indi ikaw ang may sala.

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Kaakig?

May nagakaigo bala nga pagpangakig? Ano ang dapat mo himuon kon nagabatyag ka na sing kaakig?

Paano Kita Makapakighidait?

Ang praktikal nga mga prinsipio sang Biblia nakabulig sa magkaaway sadto nga makighidait kag nangin mag-abyan pa gani.

Ano ang Pagpatawad?

Ang Biblia naghatag sing lima ka tikang nga makabulig sa imo nga magpatawad.

Paano Magpatawad?

Ngaa mabudlay magpatawad? Hibalua kon paano makabulig ang laygay sang Biblia.

Ang Dalan sang Kalipay—Pagpatawad

Kon ang isa pirme na lang akig kag may paghinakit, indi gid sia magmalipayon kag makahalit ini sa iya panglawas.