Magdiretso sa kaundan

PARA SA PAGTUON

Ang Israel Nagsulod sa Canaan

I-download ini, kag tilawi nga ipares ang mga karakter sa Josue kapitulo 2 asta 7 sa mga butang nga ginalaragway sa mga clue.