Importante bala kon ano ang imo ginahampangan? Hibalua ang sabat upod kay Caleb samtang ginatun-an niya nga mangin abyan si Jehova.