Ngaa dapat kita magtuman sa aton mga ginikanan? Tan-awa kon paano natun-an ni Caleb nga importante ang pagtuman.