Mga ginikanan, proteksioni ang inyo kabataan sa katalagman!