Si Anthony Morris III, nga miembro sang Nagadumala nga Hubon, amo ang nag-introduce sining serye sang mga animated video subong dugang nga bulig sa mga ginikanan para matudluan ang ila kabataan.