Magdiretso sa kaundan

Poster: Pasadyaha si Jehova

Poster: Pasadyaha si Jehova

I-print ini nga poster kag ibutang ini sa lugar nga makita mo pirme.

Basi Manamian Ka Man

MANGIN ABYAN NI JEHOVA

Pasadyaha si Jehova

Ang ginahimo mo kada adlaw makapasadya sa tagipusuon sang Dios.

MANGIN ABYAN NI JEHOVA—MGA HILIMUON

Pasadyaha si Jehova

Mapasadya naton ang Dios kon nagatuman kita sa iya kag kon nagahimo kita sing husto nga desisyon.