Magdiretso sa kaundan

Sin-o Dapat ang Akon Abyan?

Sin-o Dapat ang Akon Abyan?

Gamita ini nga hilimuon para buligan ang imo kabataan nga makakita sing mga abyan sa kongregasyon.

Mga ginikanan, basaha kag binagbinaga upod sa inyo kabataan ang Hulubaton 13:20.

I-download kag i-print ini nga hilimuon.

Para makakita sing maayo nga mga abyan, dapat indi kita mahuya sa pagpakig-istorya sa iban. Buligi ang imo bata nga magpili sa ubos sang gusto niya istoryahon sa kongregasyon. Ipakita ang mga card sa brother ukon sister kag papilia sila sang pamangkot nga ila sabton. Kon may bag-o kita nga mabal-an parte sa iban, puede ini makabulig nga masugdan ang maayo nga pag-abyanay!

Basi Manamian Ka Man

MANGIN ABYAN NI JEHOVA—MGA HILIMUON

Poster: Sin-o Dapat ang Akon Abyan?

I-print ini nga video poster kag idugang ini sa imo koleksion sang mga poster.

SERYE SANG MGA ARTIKULO

Magtuon sa mga Abyan ni Jehova—Mga Hilimuon

Gamita ini nga mga hilimuon para mahimo ang mga eksena halin sa Magtuon sa mga Abyan ni Jehova nga serye, kag binagbinaga ang importante nga mga leksion upod sa imo mga bata.

PANUDLO SANG BIBLIA

Para sa Kabataan

Gamita ining makawiwili nga mga hampang nga base sa Biblia, para tudluan ang imo kabataan sang mga leksion parte sa Dios.