Magdiretso sa kaundan

Importante Ka kay Jehova

Importante Ka kay Jehova

Gamita ini nga hilimuon para mabuligan ang inyo kabataan nga matun-an nga bisan nagapensar ang iban nga lain sila, importante sila para kay Jehova.

Mga ginikanan, basaha kag binagbinaga upod sa inyo kabataan ang Juan 15:19.

I-download kag i-print ini nga hilimuon.

Gamita ang pahina 1 para ma-review ang video paagi sa pagsunod sa alagyan kag sa pagsabat sa mga pamangkot. Dayon gamita ang pahina 2 para buligan ang imo bata nga makapamensar kon paano sundon ang mga leksion nga natun-an niya sa video.

Basi Manamian Ka Man

MANGIN ABYAN NI JEHOVA—MGA HILIMUON

Poster: Importante Ka kay Jehova

I-print ini nga video poster kag idugang ini sa imo koleksion sang mga poster.

SERYE SANG MGA ARTIKULO

Magtuon sa mga Abyan ni Jehova—Mga Hilimuon

Gamita ini nga mga hilimuon para mahimo ang mga eksena halin sa Magtuon sa mga Abyan ni Jehova nga serye, kag binagbinaga ang importante nga mga leksion upod sa imo mga bata.

PANUDLO SANG BIBLIA

Para sa Kabataan

Gamita ining makawiwili nga mga hampang nga base sa Biblia, para tudluan ang imo kabataan sang mga leksion parte sa Dios.