Magdiretso sa kaundan

Ginahalad Naton ang Aton Kabuhi sa Dios!

Ginahalad Naton ang Aton Kabuhi sa Dios!

Puede mo pilion ang malipayon nga kabuhi nga nadedikar kay Jehova. Tan-awon naton kon paano.

Mga ginikanan, basaha kag binagbinaga upod sa inyo kabataan ang Mateo 16:24.

I-download kag i-print ang hilimuon.

Pagkatapos ninyo matan-aw ang video nga Ginahalad Naton ang Aton Kabuhi sa Dios! buligi ang imo kabataan nga maghimo sing kurit halin sa kada piktyur pakadto sa pares sini nga paglaragway. Istoryahi ninyo kon ano ang dapat himuon para makadedikar kag makapabawtismo, kag palig-una sila nga pilion ang malipayon nga kabuhi nga nadedikar kay Jehova.