Buligi ang mga bata nga magpasalamat kay makakita sila.