Ano ang natabo kay Kora sang nagrebelde sia batok kanday Moises kag Aaron sa kamingawan? Basaha ang komiks sang mga istorya sa Biblia online ukon sa na-print nga PDF.