Ngaa si Samson nangin isa sa pinakamakusog nga mga tawo? Basaha ang komiks sang mga istorya sa Biblia online ukon sa na-print nga PDF.