Hibalua ang parte kay Aaron, nga utod ni Moises, kag kon paano sia nakasala sang ginbuligan niya ang mga Israelinhon sa paghimo sang bulawan nga tinday nga baka. Basaha ining komiks sang isa ka istorya sa Biblia online ukon sa gin-print nga PDF.