Ang iban nga kaupdanan ni Samuel wala sing respeto sa Dios. Ano ang iya ginhimo? Basaha ang komiks sang mga istorya sa Biblia online ukon sa na-print nga PDF.