I-download ining Bible card kag kilalaha si Saul, nga mapainubuson sang primero pero nangin bugalon nga hari. I-print, guntinga, pilua, kag tipuna.