I-download ining Bible card kag kilalaha ang magulang ni Moises nga si Aaron nga nangin una nga mataas nga saserdote sang Israel. I-print, guntinga, pilua, kag tipuna.