Magdiretso sa kaundan

HILIMUON SA PANGPAMILYA NGA PAGSIMBA

Si Moises Nagdaku sa Egipto

EXODO KAPITULO 1-2

Instruksion sa mga Ginikanan: Gamita ini nga mga halampangan sa inyo pagtuon sa Biblia subong pamilya.

 

Si Moises Nagdaku sa Egipto

HILIMUON SA PANGPAMILYA NGA PAGSIMBA

Si Moises Nagdaku sa Egipto

EXODO KAPITULO 1-2

Instruksion sa mga Ginikanan: Gamita ini nga mga halampangan sa inyo pagtuon sa Biblia subong pamilya.

 

Si Moises Nagdaku sa Egipto