Usisaa ang base sa Biblia nga mga rason kon ngaa si Jesus indi tupong sa Dios. I-print ini nga PDF, kag sabti ang mga pamangkot.