Usisaa ang ginatudlo sang Biblia kon paano makapadayon nga matutom sa Dios ang iya mga abyan bisan pa may mga kabudlayan.