Ini nga giya sa pagtuon ginbase sa kapitulo 19 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

Subong nga natun-an mo na ang kamatuoran parte sa Dios, ano ang makabulig sa imo nga padayon nga mangin mas malapit sa iya? Ano ang himuon mo para indi madula ang imo gugma sa Dios?