Ini nga giya sa pagtuon ginbase sa kapitulo 1 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

Hibalua kon ngaa importante ang pagkilala kag paggamit sang personal nga ngalan sang Dios.