Ini nga giya sa pagtuon ginbase sa kapitulo 1 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

Hibalua kon ano ang ginabatyag sang Dios sa malain nga mga butang nga nagakatabo sa aton.