Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Giya sa Pagtuon

I-download ini nga mga giya sa pagtuon, kag gamita ini upod sa libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? Binagbinaga ang imo mga ginapatihan, usisaa ang ginatudlo sang Biblia, kag tun-i kon paano mo ipaathag ang imo ginapatihan.

 

Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

Ini nga libro sa pagtuon sa Biblia ginhimo para buligan ka nga matun-an ang ginasiling sang Biblia sa sarisari nga topiko, pareho sang rason kon ngaa nagaantos kita, kon ano ang nagakatabo sa mga patay, kon paano mangin malipayon ang pamilya, kag madamo pa.

KAPITULO 1

Ano ang Kamatuoran Parte sa Dios? (Bahin 1)

Ano ang isabat mo kon may magsiling “Ginasilutan sang Dios ang mga malain paagi sa pagpaantos sa ila”?

KAPITULO 1

Ano ang Kamatuoran Parte sa Dios? (Bahin 2)

Posible gid bala nga mangin abyan sang Dios?

KAPITULO 2

Ang Biblia—Isa ka Libro Gikan sa Dios (Bahin 1)

Mga tawo ang nagsulat sang Biblia, gani ngaa ‘libro ini gikan sa Dios’?

KAPITULO 2

Ang Biblia—Isa ka Libro Gikan sa Dios (Bahin 2)

May isa ini ka bahin nga amo gid pirme ang nagakumbinsi sa mga tawo nga ang Biblia halin sa Dios.

KAPITULO 3

Ano ang Katuyuan sang Dios Para sa Duta? (Bahin 1)

Gintuyo bala niya nga mangin amo sini ang kahimtangan subong?

KAPITULO 3

Ano ang Katuyuan sang Dios Para sa Duta? (Bahin 2)

Kon gintuyo sang Dios nga mangin paraiso ang duta, ngaa indi amo sini ang kahimtangan subong?

KAPITULO 3

Ano ang Katuyuan sang Dios Para sa Duta? (Bahin 3)

Katuyuan bala sang Dios nga ang mga tawo ang magasolbar sang mga problema sa kalibutan?

KAPITULO 4

Sin-o si Jesucristo? (Bahin 1)

Ano ang imo isabat kon may magsiling nga si Jesus isa lamang ka maayo nga tawo?

KAPITULO 4

Sin-o si Jesucristo? (Bahin 2)

Ano ang imo mahimo isabat kon may magsiling nga si Jesus tupong sa Dios?

KAPITULO 4

Sin-o si Jesucristo? (Bahin 3)

Paano niya ginpakita ang perpekto nga kombinasyon sang kaisog kag pagkamapinalanggaon?

KAPITULO 5

Ang Gawad—Ang Labing Bilidhon nga Regalo sang Dios (Bahin 1)

Ang kaluwasan bala matigayon sang isa bangod ginpangabudlayan niya ini?

KAPITULO 5

Ang Gawad—Ang Labing Bilidhon nga Regalo sang Dios (Bahin 2)

Paano makaapektar sa imo ang kamatayon sang isa ka tawo nga natabo sang nagligad nga linibo ka tuig?

KAPITULO 6

Diin ang mga Patay? (Bahin 1)

Buhi pa bala sila sa iban nga lugar? Ginasunog bala sila sa mainit nga impierno?

KAPITULO 6

Diin ang mga Patay? (Bahin 2)

Ang kamatayon bala bahin na sang aton kabuhi?

KAPITULO 7

Matuod Gid nga Paglaum Para sa Imo Napatay nga mga Hinigugma (Bahin 1)

Kon magpangasubo ka, buot bala silingon nga daw wala ka nagapati sa pagkabanhaw?

KAPITULO 7

Matuod Gid nga Paglaum Para sa Imo Napatay nga mga Hinigugma (Bahin 2)

Ano ang imo isabat sa mga nagasiling nga ang pagkabanhaw daw indi mapatihan?

KAPITULO 8

Ano ang Ginharian sang Dios? (Bahin 1)

Madamo sing matutom nga mga anghel sa langit, ti ngaa tawo gid ang ginpili sang Dios nga magahari sa langit?

KAPITULO 8

Ano ang Ginharian sang Dios? (Bahin 2)

Ano na ang nahimo sini? Ano ang pagahimuon sini sa palaabuton?

KAPITULO 9

Nagakabuhi Bala Kita sa “Katapusan nga mga Adlaw”? (Bahin 1)

Indi magpati ang iban nga nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw. Ngaa sigurado ka nga malapit na ang katapusan sining sistema sang mga butang?

KAPITULO 9

Nagakabuhi Bala Kita sa “Katapusan nga mga Adlaw”? (Bahin 2)

Ang matuod, ginasiling sang Biblia nga may maayo nga matabo sa katapusan nga mga adlaw.

KAPITULO 10

Espiritu nga mga Tinuga—Paano Sila Nagaapektar sa Aton? (Bahin 1)

Matuod bala ang mga anghel? May malain bala nga mga anghel? Gamita ining giya sa pagtuon para mabal-an mo ang sabat.

KAPITULO 10

Espiritu nga mga Tinuga—Paano Sila Nagaapektar sa Aton? (Bahin 2)

May malain bala sa pagpakig-angot sa mga espiritu?

KAPITULO 11

Ngaa Ginapasugtan sang Dios ang Pag-antos? (Bahin 1)

Kon ang Dios gamhanan kaayo, indi ayhan pagbuot niya ang tanan nga kalainan?

KAPITULO 11

Ngaa Ginapasugtan sang Dios ang Pag-antos? (Bahin 2)

Maathagan ka gid sa sabat sang Biblia sa sining mabudlay nga pamangkot.

KAPITULO 12

Pagkabuhi nga Nagapahalipay sa Dios (Bahin 1)

Posible bala nga mangin abyan ka sang Dios? Binagbinaga ang imo mga ginapatihan kag kon ngaa ginapatihan mo ini, kag usisaa ang ginatudlo sang Biblia.

KAPITULO 12

Pagkabuhi nga Nagapahalipay sa Dios (Bahin 2)

Puede bala naton mapahalipay ang Dios bisan pa ginapabudlayan kita ni Satanas?

KAPITULO 12

Pagkabuhi nga Nagapahalipay sa Dios (Bahin 3)

Kinahanglan ang panikasog para magkabuhi kita suno sa prinsipio sang Biblia. Maayo bala ini nga tinguhaan?

KAPITULO 13

Importante Gid sa Dios ang Kabuhi (Bahin 1)

Ang kabuhi regalo sang Dios. Paano naton mapakita nga ginarespeto naton ang aton mismo kabuhi kag ang kabuhi sang iban?

KAPITULO 13

Importante Gid sa Dios ang Kabuhi (Bahin 2)

Ini nga giya sa pagtuon makabulig sa imo nga mabinagbinag ang imo mga ginapatihan parte sa pagpatughong kag paggamit sang dugo, kag makabulig man sa imo nga mapaathag ang imo ginapatihan sa iban.

KAPITULO 14

Paano Mangin Malipayon ang Inyo Pamilya? (Bahin 1)

Ano ang sekreto para mangin malipayon ang pag-asawahay? Binagbinaga ang imo mga ginapatihan, usisaa ang ginatudlo sang Biblia, kag ipaathag ang imo ginapatihan sa iban paagi sa sining giya sa pagtuon.

KAPITULO 14

Paano Mangin Malipayon ang Inyo Pamilya? (Bahin 2)

Paano makabulig sa mga ginikanan kag kabataan ang halimbawa ni Jesus? Binagbinaga ang imo mga ginapatihan kag ang ginatudlo sang Biblia.

KAPITULO 15

Ang Pagsimba nga Ginabaton sang Dios (Bahin 1)

Ang tanan bala nga relihion ginabaton sang Dios? Kon indi, paano mo makilala ang matuod nga relihion? Usisaa ang ginatudlo sang Biblia kag binagbinaga ang imo mga ginapatihan.

KAPITULO 15

Ang Pagsimba nga Ginabaton sang Dios (Bahin 2)

Bastante na bala nga magpati lang kita nga may Dios? Ukon may iban pa sia nga ginapahimo sa iya mga sumilimba?

KAPITULO 16

Magpanindugan sa Matuod nga Pagsimba (Bahin 1)

Ginabaton bala sang Dios ang pagselebrar sang birthday ukon sang iban pa nga selebrasyon, kag ang paggamit sang mga imahen sa pagsimba? Ano ang mga prinsipio sa Biblia parte sini?

KAPITULO 16

Magpanindugan sa Matuod nga Pagsimba (Bahin 2)

Paano mo mapaathag sing mahalungon ang imo ginapatihan kag mapakita ang pagrespeto sa pagpati sang iban?

KAPITULO 17

Mangin Malapit sa Dios Paagi sa Pangamuyo (Bahin 1)

Paano ka mangin abyan sang Dios? Paano mo masigurado nga ginapamatian sang Dios ang imo pangamuyo?

KAPITULO 17

Mangin Malapit sa Dios Paagi sa Pangamuyo (Bahin 2)

Usisaa ang ginasiling sang Biblia parte sa kon paano kag kon san-o kita dapat mangamuyo.

KAPITULO 17

Mangin Malapit sa Dios Paagi sa Pangamuyo (Bahin 3)

Ginatudlo sang Biblia nga ginasabat sang Dios ang mga pangamuyo sa sarisari nga paagi. Paano kag san-o niya mahimo sabton ang imo mga pangamuyo?

KAPITULO 18

Ang Bawtismo kag ang Imo Relasyon sa Dios (Bahin 1)

Ngaa kinahanglan gid bawtismuhan ang isa ka Cristiano? Ano dapat ang magpahulag sa mga Cristiano nga magpabawtismo?

KAPITULO 18

Ang Bawtismo kag ang Imo Relasyon sa Dios (Bahin 2)

Ano nga mga tikang ang dapat himuon sang isa ka Cristiano antes niya idedikar ang iya kabuhi kay Jehova? Ano ang epekto sini nga dedikasyon sa iya mga desisyon?