Magdiretso sa kaundan

GINPAATHAG ANG MGA BERSIKULO SA BIBLIA

Juan 3:16—“Kay Ginhigugma Gid sang Dios ang Kalibutan”

Juan 3:16—“Kay Ginhigugma Gid sang Dios ang Kalibutan”

 “Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.”—Juan 3:16, Bag-ong Kalibutan nga Badbad.

 “Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan.”—Juan 3:16, Maayong Balita nga Biblia.

Kahulugan sang Juan 3:16

 Palangga kita sang Dios kag gusto niya nga mabuhi kita sing dayon. Gani ginpadala niya ang iya Anak nga si Jesucristo sa duta. Sang si Jesus ari sa duta, madamo sia sang ginhimo nga importante nga hilikuton. Ang isa sa sini amo ang pagtudlo sa iya mga sumulunod parte sa iya Dios kag Amay. (1 Pedro 1:3) Ginhatag man niya ang iya kabuhi para sa katawhan. Para mabuhi sing dayon, dapat kita magtuo kay Jesus.

 Makita sa mga tinaga nga “ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak” a kon daw ano ka palangga sang Dios ang katawhan. Si Jesus isa ka espesyal nga Anak sang Dios. Ngaa? Si Jesus lang ang direkta nga gintuga sang Dios. (Colosas 1:17) Sia ang “panganay sa tanan nga tinuga.” (Colosas 1:15) Ang tanan iban pa nga mga tinuga, lakip ang iban nga mga anghel, natuga paagi kay Jesus. Pero handa si Jehova b nga Dios nga ipadala ang iya pinalangga nga Anak “agod mag-alagad kag ihatag ang iya kabuhi nga gawad kabaylo sang madamo.” (Mateo 20:28) Nag-antos kag napatay si Jesus para mahilway kita sa sala kag kamatayon, nga napanubli naton sa una nga tawo nga si Adan.—Roma 5:8, 12.

 Ang pagtuo kay Jesus indi lamang pagpati sa iya ukon paghibalo sa ginhimo niya para sa aton. Dapat naton pamatud-an ang aton pagtuo sa Anak sang Dios paagi sa pagtuman kag pagsunod sa iya. (Mateo 7:24-27; 1 Pedro 2:21) Ang Biblia nagasiling: “Ang isa nga nagatuo sa Anak makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan; ang isa nga wala nagatuman sa Anak indi makatigayon sang kabuhi.”—Juan 3:36.

Kaingod nga mga Teksto sang Juan 3:16

 Ginhambal ini ni Jesus sang nagapakig-istorya sia sa isa ka Judiyo nga relihioso nga lider nga si Nicodemo. (Juan 3:1, 2) Sa ila pag-istoryahanay, ginsugid ni Jesus ang mga detalye parte sa Ginharian sang Dios c kag ang parte sa ‘pagkabun-ag liwat.’ (Juan 3:3) Gintagna man niya kon paano sia mapatay. “Bayawon [bitayon sa usok] ang Anak sang tawo, agod ang tanan nga nagapati sa iya makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 3:14, 15) Dayon ginpadaku niya nga ini nga kahigayunan para mabuhi nangin posible bangod sang daku nga gugma sang Dios sa katawhan. Ginpaathag ni Jesus nga para mabuhi, dapat kita magpakita sing pagtuo kag maghimo sing mga buhat nga nagapalipay sa Dios.—Juan 3:17-21.

a Ang Griegong tinaga nga monogenes nga gin-translate nga “bugtong nga Anak” nagakahulugan sing “isa kag lamang, . . . sia lang gid sa iya sahi ukon klase, espesyal (nga sahi).”—A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, p. 658.

b Si Jehova ang ngalan sang Dios.—Salmo 83:18.

c Ang Ginharian sang Dios, nga ginatawag man nga “Ginharian sang langit,” isa ka gobierno sa langit. (Mateo 10:7; Bugna 11:15) Gintangdo sang Dios ang Cristo bilang Hari sina nga Ginharian. Paagi sa Ginharian sang Dios, tumanon sang Dios ang iya katuyuan para sa duta. (Daniel 2:44; Mateo 6:10) Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang artikulo nga “Ano ang Ginharian sang Dios?