JW.ORG NGA WEBSITE

Paggamit sang JW.ORG sa Mobile Device

Ang tanan nga web page kag feature nga makita sa isa ka kompyuter, ara man sa smartphone ukon tablet. Pero lain ang pagkaplastar sang mga menu kag screen sa magagmay nga mga mobile-device para mangin mas mahapos ang paggamit sini. Ang mga tip sa sini nga artikulo makabulig sa imo nga matigayon ang imo kinahanglan sa jw.org.

● Paggamit sang mobile navigation nga mga menu

● Pagpangita sing mga artikulo ukon kapitulo sa isa ka publikasyon

● Paggamit sang online nga Biblia

● Pagpamati sa audio sang isa ka artikulo

Paggamit sang Mobile Navigation nga mga Menu

Sa mga computer screen, ang panguna nga mga seksion makita sa ibabaw kag ang mga menu sa sina nga mga seksion makita sa wala nga bahin sang screen.

Pero sa screen sang mga mobile-device, ang tanan nga menu ara sa wala nga bahin sang screen. Isa pa, kon wala ginagamit ang mga menu, indi ini kitaon para indi magsabad sa screen.

Tum-uka ang Menu para taguon ukon ipakita ang mga menu. Tum-uka ang isa ka seksion para makakadto sa pahina sina nga seksion.

Tum-uka ang Expand List ukon ang arrow para makita ang mga menu sa isa ka seksion. Tum-uka ang gusto mo nga opsyon para makakadto sa sina nga pahina.

Tum-uka ang Collapse List ukon ang arrow para taguon ang mga menu sang isa ka seksion.

Tum-uka ang JW.ORG para magbalik sa umpisa.

Tum-uka ang Language Picker para makita ang tanan nga lenguahe nga nalista.

Tum-uka ang Mangita kon may gusto ka pangitaon sa site.

Pagpangita sing mga Artikulo Ukon Kapitulo sang Isa ka Publikasyon

Sa computer screen, ang mga kaundan makita samtang nagabasa ka sing isa ka artikulo ukon kapitulo sang isa ka publikasyon. Pero sa mga mobile-device indi kitaon ang mga kaundan.

Tum-uka ang Show List ukon ang arrow sa tuo nayon sa idalom sang pahina para makita ang mga kaundan. Tum-uka ang tig-ulo para mabuksan mo ina nga artikulo ukon kapitulo.

Tum-uka ang Ibalik nga arrow para makita ang nagligad nga artikulo ukon kapitulo.

Tum-uka ang Masunod nga arrow para makita ang masunod nga artikulo ukon kapitulo.

Tum-uka ang Hide List ukon ang arrow sa idalom para taguon ang mga kaundan kag makapadayon ka basa sang artikulo ukon kapitulo.

Paggamit sang Online nga Biblia

Magkadto sa PUBLIKASYON > BIBLIA kag tum-uka ang Magbasa Online. Ukon, tum-uka ang link nga Basaha ang Biblia Online sa umpisa nga pahina.

Sa Bible Navigation Bar, magpili sing libro sang Biblia kag kapitulo paagi sa pagtum-ok sang mga arrow sa kilid, dayon tum-uka ang OK.

Samtang gina-scroll mo paidalom ang kapitulo, ang Bible Navigation Bar naka-pin gihapon sa Menu Bar para mangin mahapos sa imo nga magsaylo sa iban nga kapitulo.

Tum-uka ang Unpin para madula ang Bible Navigation Bar sa Menu Bar. Makahatag ini sing dugang nga space sa screen para sa kapitulo nga ginabasa. Para makapili sing lain nga kapitulo, kinahanglan mo ini anay i-scroll paibabaw.

Tum-uka ang Pin para i-pin ang Bible Navigation Bar sa Menu Bar.

Tum-uka ang Show List ukon ang arrow sa tuo nayon sa idalom sang pahina para makita ang mga kaundan sang Biblia, pati na ang introduksion kag mga apendise.

Tum-uka ang Ibalik nga arrow para makita ang nagligad nga kapitulo.

Tum-uka ang Masunod nga arrow para makita ang masunod nga kapitulo.

Tum-uka ang Hide List ukon ang arrow sa idalom para taguon ang mga kaundan sang Biblia.

Pagpamati sa Audio sang Isa ka Artikulo

Kon may audio ang artikulo nga imo ginabasa, may makita ka nga Audio Bar.

Tum-uka ang Play para makapamati sa audio.

Tum-uka ang Pause para i-pause ang audio. Tum-uka ang Play para ma-play liwat ang audio.

I-drag ang audio pointer paatras-abante para makasaylo sa iban nga bahin sang audio.

Kon i-play mo ang audio, dayon i-scroll down ang artikulo, ang Audio Bar naka-pin gihapon sa Menu Bar. Makabulig ini nga ma-pause kag ma-play mo liwat ang audio samtang padayon ka nga nagabasa sa artikulo.