• Ma-swipe sa wala ukon sa tuo para makanabigar sa imo ginbuksan nga publikasyon.

  • Makabutang sing mga bookmark sa mga bersikulo ukon kapitulo para mapadayon mo gilayon ang imo ginabasa.

  • Makagamit sang history nga feature para makita mo gilayon ang ginbuksan mo anay.

  • Makagamit sang search nga feature para mapangita mo ang mga tinaga ukon mga ekspresyon sa imo ginbuksan nga publikasyon.