Matan-aw Gilayon nga mga Teksto sa Biblia

Samtang ginatan-aw mo ang video, tum-uka ang Bible nga button. Ang video nagauntat anay samtang naganabigar ka sa ginlakip nga teksto kag nagatan-aw sa sini. Baliki ang Library nga pahina para padayunon ang gin-untatan mo nga video.