Ma-customize nga Favorites

Puede mo ma-save ang bisan ano nga entry subong Favorite para madali mo ma-access ang imo pirme ginagamit ukon nabudlayan nga mga ekspresyon. Matan-aw mo man ang imo Favorites sa Flash-Card Mode.