Ano nga mga lenguahe ang puede sa Roku?

Matan-aw mo ang mga video sa masunod nga mga lenguahe paagi sa Roku nga app: Albanian, American Sign Language, Argentinean Sign Language, Brazilian Sign Language, Colombian Sign Language, Croatian, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Kinyarwanda, Mexican Sign Language, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Tsonga, Xhosa, Zulu.

Gamita ang Select a Language nga opsyon sa JW Broadcasting nga home page.