Supported Devices

TV.JW.ORG: Puede ini sa halos tanan nga may internet nga kompyuter, tablet, kag smartphone nga nagagamit sang JavaScript. Kon ang mga video sa jw.org mabasa sa imo kompyuter ukon device, puede man sa sini ang tv.jw.org.

Roku app: Roku 1, Roku 2, Roku 3, Roku Streaming Stick.