Sa North Sea, malapit sa katundan nga baybayon sang estado sang Germany nga Schleswig-Holstein, mga 300 ka tawo ang nagaistar sa magagmay kag nagalinapta nga mga isla nga ginatawag Halligen. Paano mabatian sang mga tawo didto ang mensahe sang Biblia nga ginawali sang mga Saksi ni Jehova?Mateo 24:14.

Ang mga Saksi nagasakay sa mga sakayan pakadto sa pila ka magagmay nga isla. Pero para malab-ot ang mga tawo sa iban nga isla, lain nga paagi ang ginahimo sang gamay nga grupo sang mga Saksi—nagalakat sila sing mga lima ka kilometro sa salog sang dagat. Paano ini nangin posible?

Ginapanginpuslan ang Hunas

Bangod ini sa taub kag hunas. Kada anom ka oras, ang nibel sang tubig sang North Sea sa Halligen nagasaka kag nagapanaug sing mga tatlo ka metro! Tama ka lapad sang hunasan, amo nga nagalakat lang ang mga Saksi para makadtuan ang tatlo ka gamay nga isla.

Paano nila ini ginahimo? “Mga duha ka oras kag makalab-ot sa isa ka Halligen,” siling ni Ulrich, ang eksperiensiado nga utod nga nagapanguna sa grupo. “Sa masami, nagatiniil kami. Amo ini ang pinakamadasig kag pinakakomportable nga paagi nga makatabok kami sa hunasan. Sa tigtulugnaw, nagabotas kami.”

Kon tan-awon mo ang palibot, daw nagadamgo ka lang. “Daw nagalakat ka sa iban nga planeta,” siling ni Ulrich.

“Ang hunasan may bahin nga lunangon, may ara man batuhon, kag ang iban natabunan sang mga hilamon sa dagat. Makita mo ang tama ka damo nga mga pispis sa dagat, kasag, kag iban pa nga sapat.” Kon kaisa kinahanglan tabukon sang grupo ang mga kanal sa hunasan nga ginatawag Priele sa German, nga makita sa mga lunangon nga bahin.

Indi ini mahapos himuon. Si Ulrich nagpaandam: “Dali ka magtalang, ilabi na kon maabtan kamo sang alipuop sa dagat. Gani nagagamit kami sing kompas kag GPS, kag ginasunod gid namon ang amon iskedyul para indi kami maabtan sang taub.”

Nagabantala sa isa sa magagmay nga Halligen nga isla

May pulos bala ang amon pagpangabudlay? Nag-istorya si Ulrich parte sa tawo nga nobentahon na kag regular nga nagabasa sing Ang Lalantawan kag Magmata! “Isa ka adlaw, diutay na lang ang amon tion amo nga wala na namon makadtuan ini nga tawo. Pero antes kami makalakat, ginhingabutan kami sini nga tawo nga nagabisikleta kag nagsiling: ‘Ti, diin na ang akon Lalantawan?’ Siempre, nalipay gid kami nga hatagan sia.”