Gusto ni Tom nga magpati sa Dios pero nadulaan sia sing pagsalig sa relihion. Tan-awa kon paano ang pagtuon sa Biblia nakabulig sa iya nga makakita sing paglaum.