Paano nagakuha sing mga piktyur ang mga photographer para mapatahom ang amon mga publikasyon kag magabagay sa artikulo? Para mahibaluan mo kon paano ini ginahimo, talupangda kon paano ginkuha ang mga piktyur nga gingamit sa Septiembre 2015 nga Magmata! *

  • Desinyo. Pagkatapos mabasa ang artikulo nga “Balanse nga Pagtamod sa Kuarta,” ang mga designer sang Art Department sa Watchtower Educational Center sa Patterson, New York naghimo sing mga sketch para malaragway ang artikulo. Dayon ginahatag nila ini sa Writing Committee sang Nagadumala nga Hubon, nga nagapili sing konsepto nga piktyuran.

    Ang pila sa mga desinyo sang kober nga ginausisa sang Writing Committee

  • Lokasyon. Imbes nga piktyuran ang tuodtuod nga bangko, gingamit sang photography team ang isa sa mga lobby sang Watchtower Educational Center para himuon ini nga daw bangko. *

  • Kon sin-o ang piktyuran. Ang mga model, nga mga Saksi ni Jehova tanan, ginpili para mangin kleyente kuno abi sang isa ka bangko sa daku nga siudad. Ginalista ini para indi lang sila pirme ang gamiton nga model sa amon mga publikasyon.

  • Props. Naggamit ang Art Department sing kuarta sang iban nga pungsod para kuno abi ang bangko indi sa Estados Unidos. Naggamit ang photography team sing props para maggua nga daw tuodtuod gid ang eksena. “Dapat eksakto gid ang tanan,” siling sang photographer nga si Craig.

  • Bayo kag mek-ap. Sang ginpiktyuran ang eksena sa bangko, ang mga model nagdala sang kaugalingon nila nga bayo. Pero kon ang ginakuhaan sinang-una nga mga eksena nga nagakinahanglan sing espesyal nga mga kostyum, naga-research ang Art Department kag nagahimo sing eksakto nga mga kostyum. Ginamek-apan sang mga makeup artist ang mga model para magsibu ang ila hitsura sa panahon, sa istorya, ukon sa sitwasyon nga dapat makita sa piktyur. “Bangod tama na gid ka taas sang resolusyon sang mga piktyur,” siling ni Craig, “dapat eksakto gid asta sa pinakagamay nga detalye. Sa gamay lang nga sala, maguba na ang piktyur.”

  • Pagkuha sing piktyur. Ginasigurado sang mga photographer nga ang lighting sang piktyur sa bangko nagapakita nga adlaw ang eksena. Sa kada pagkuha sing mga piktyur, ginasigurado sang mga photographer nga eksakto ang lighting (sanag sang adlaw, sang bulan, ukon sang mga suga), nga nagabagay ini sa kasanag nga ara na nga daan sa ginakuhaan sang eksena, kag nagakaigo ini sa mood sang eksena. “Indi pareho sa video,” siling ni Craig, “isa lang ka piktyur ang gamiton para mapagua ang mood, gani importante gid ang lighting.”

  • Pag-edit. Dayon, ginburon sang mga photo editor ang kuarta para ang mga bumalasa mapokus sa mga tawo sa piktyur imbes nga sa kon ano ini nga kuarta. Ang mga puertahan kag mga frame sang bintana pula, pero gin-islan ini sang mga editor sing green para magbagay ini sa kabilugan nga kolor sang magasin.

Magluwas sa mga piktyur nga ginkuha sa Patterson, ang mga sanga talatapan sa bilog nga kalibutan—sa Australia, Brazil, Canada, Germany, Japan, Korea, Malawi, Mexico, kag South Africa—may mga staff sang mga photographer nga mahimo pangabayon nga maghatag sing mga piktyur para gamiton sa amon mga publikasyon. Kada bulan, ang Art Department sa Patterson may ginadugang nga mga 2,500 ka piktyur sa ila koleksion. Madamo sa sini ang gingamit sa Lalantawan kag Magmata! nga mga magasin, nga kon tingbon, sang 2015 sobra 115 ka milyon ka kopya ang gin-imprinta sa kada isyu sini. Ginaagda ka namon nga magbisita sa amon pasilidad sa Patterson, New York, ukon sa iban pa namon nga sanga talatapan sa bilog nga kalibutan para sa dugang nga ihibalo.

Nagatanyag sing magasin sa ministeryo

^ par. 2 Mas madamo nga piktyur ang ginakuha para sa kober sangsa ginagamit. Pero ang mga wala nagamit ginadugang sa koleksion para gamiton sa ulihi sa iban nga proyekto.

^ par. 4 Kon ang lokasyon sang piktyuran isa ka dalan sa siudad, sa masami kinahanglan sang Art Department nga magkuha sing permit sa mga awtoridad, nga nagasambit sang kon pila ka tawo ang nadalahig, pila ka kagamitan, kag kon ano nga lighting ang gamiton.

Ang pila sa mga desinyo sang kober nga ginausisa sang Writing Committee