Nagsiling si Jesus nga iwali ang maayong balita sang Ginharian sa mga tawo sa bilog nga kalibutan. (Mateo 24:14) Halin sang 1909, ang base sa Biblia nga mga publikasyon nga ginahimo sang mga Saksi ni Jehova gina-translate sa Espanyol, kag nagabulig sa mga tawo sa bilog nga kalibutan nga mabatian ang mensahe sang Ginharian sa ila namat-an nga lenguahe. Kon kadamuon sang tawo nga nagahambal sang ila namat-an nga lenguahe ang basihan, Chinese lang ang nakalabaw sa Espanyol, kag sa bilog nga kalibutan mga tunga sa bilyon ang nagahambal sang Espanyol.

“Ang Espanyol isa ka internasyonal nga lenguahe nga ginahambal sa madamo nga pungsod nga may lainlain nga kultura,” siling ni William nga miembro sang Espanyol nga translation team. “Paagi sa amon translation, tulumuron namon nga matandog ang tagipusuon sang mga bumalasa nga lainlain ang ginhalinan, tinapusan, kag estado sang pangabuhi.” Para maintiendihan sang sarisari nga bumalasa ang ila translation, ang mga miembro sang translation team naghalin sa Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Puerto Rico, United States, Uruguay, Venezuela kag, siempre sa Spain.

Sa sulod sang pila ka dekada, ang mga Saksi ni Jehova naga-translate sang Espanyol sa United States kag ginabuligan sila sang Saksi nga mga translator sa Argentina, Mexico, kag Spain. Pero sang 1993, ginsaylo ang Espanyol nga translation team sa Puerto Rico para ang tanan nga translator makaupdanay sa isa na lang ka lugar.

Sang Marso 2012 gindesisyunan nga ang Espanyol nga Translation Department isaylo liwat, kag sa sini nga tion sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa Spain. Si Edward nagsiling, “Indi lang mga tawo, personal nga mga butang, kag kagamitan ang isaylo kundi dapat man namon dal-on ang isa ka importante nga ‘miembro’ sang amon departamento—ang amon librarya sa translation.” Ang librarya may mga 2,500 ka reperensia, lakip ang ginatos ka Espanyol nga translation sang Biblia.

Malipayon nga pag-abiabi sa Spain

Sang Mayo 29, 2013, ang mga miembro sang Espanyol nga Translation Department nag-abot sa ila bag-o nga puluy-an kag gin-abiabi gid sila sang pamilya Bethel sa Spain. Ang mga translator, mga reperensia, kag mga kagamitan nagtabok sa Atlantic Ocean, pero bangod sa maayo nga pagplano kag pagpangabudlay, wala ini nabatyagan sang mga bumalasa sang Espanyol nga mga publikasyon sang mga Saksi kag padayon sila nga nakabaton sang mga literatura. “Ang mensahe sang Ginharian amo gid ang pinakaimportante,” siling ni Edward, “kag gusto namon nga madamo nga humalambal sang Espanyol ang makabasa sini tubtob posible.”