Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

JW.ORG—Nagabulig Para Mangin Mas Maayo ang Kabuhi

JW.ORG—Nagabulig Para Mangin Mas Maayo ang Kabuhi

Madamo gid ang nakabenepisyo sa jw.org. Mabasa mo sa ubos ang pila sa madamo nga pagpasalamat nga nabaton sang ulong talatapan sang mga Saksi ni Jehova asta sang Mayo 2014.

Bulig sa Magagmay nga Kabataan

“Sadto, kada magpuli ang akon preschool nga bata, pirme lang sia may dala nga mga lapis, gagmay nga hampangan, kag bisan gani sunglasses sang iya mga abyan. Sulitsulit namon sia nga ginasilingan nga pagpangawat ang iya ginahimo kag sala ina. Pero wala gid sia nagapati asta nga na-download namon sa jw.org ang video nga Malain ang Magpangawat. Nakabulig gid ini sa amon bata. Sang matan-aw niya ini, gusto na kuno niya iuli ang tanan nga ginkuha niya kay naintiendihan na niya nga malain ang pagpangawat kag indi ini gusto sang Dios. Nakabulig gid sa amon ini nga website!”—D. N., Africa.

‘Nakabulig gid sa amon bata ang video nga Malain ang Magpangawat’

“Nanamian gid ang akon mga bata sa sini nga website. Naga-download sila sang malip-ot nga mga animated video nga makabulig sa ila nga sundon ang mga prinsipio sang Biblia parte sa pagbinutig kag pagpangawat. Nakatuon man sila sang maayo nga mga batasan nga ila magamit asta san-o kag mangin mas maayo nga miembro sang komunidad.”—O. W., West Indies.

Bulig sa mga Estudyante

“Sadto, nabudlayan gid ako mag-eskwela, kag daw mauntat na ako. Pero isa ka bes, nabasa ko ang artikulo nga ‘Mauntat Bala Ako Eskwela?’ sa jw.org nga website. Nagbag-o gid ang akon panan-aw sa pag-eskwela. Paagi sa sini nga artikulo, nakita ko nga ang pag-eskwela makabulig sa akon nga maghanda para sa palaabuton kag mangin responsable.”—N. F., Africa.

“Ang mga laygay sa sini nga website para sa mga tin-edyer nakabulig sa akon nga indi magtinunto sa eskwelahan”

“Ang mga laygay sa sini nga website para sa mga tin-edyer nakabulig sa akon nga indi magtinunto sa eskwelahan. Natun-an ko nga magpokus sa akon pagtuon kag likawan ang mga tublag.”—G., Africa.

“Ang akon upod sa obra nagsiling nga ang iya bata nga babayi ginadaugdaug sa eskwelahan, ilabi na sang isa man ka bata nga babayi. Grabe gid ang kahadlok sang bata amo nga pila ka adlaw ini nga absent. Ginsugid ko sa akon katrabaho ang pila ka punto sa whiteboard animation nga Dauga ang Nagapangdaugdaug, nga ara sa jw.org. Nanamian gid sia sa laygay nga maglahog para indi maglala ang sitwasyon. Gin-istorya niya ang iya bata parte sa mga puede sini himuon kon may nagapangdaugdaug. Nag-isog ang buot sang iya bata gani nag-eskwela na ini. Nag-ayoayo pa gid ang sitwasyon kay nangin mainabyanon ang nagapangdaugdaug.”—V. K., Eastern Europe.

Bulig sa mga Pamatan-on

“Salamat sa artikulo sa website nga ‘Ngaa Ginapilasan Ko ang Akon Kaugalingon?’ Dugay ko na ini nga problema. Abi ko ako lang isa, kag kon sugiran ko ang iban, indi nila ako maintiendihan. Daku gid ang nabulig sa akon sang mga halimbawa sa artikulo. May ara gid man gali nakaintiende sa akon!”—Pamatan-on nga babayi sa Australia.

“Daku gid ang nabulig sa akon sang mga halimbawa sa artikulo. May ara gid man gali nakaintiende sa akon!”

“Paagi sa jw.org nga website, mahapos ko na makita ang mga impormasyon para sa mga problema nga ginaatubang sang mga tin-edyer. Nabuligan ako sang isa ka artikulo nga mahibaluan kon ano ang nalakip sa pagpangbastos, maintiendihan nga nangin biktima na gali ako sini, kag matun-an ang dapat himuon para maatubang ini.”—T. W., West Indies.

Bulig sa mga Ginikanan

“Ang akon tin-edyer nga bata nga lalaki hyperactive. Nagakakibot ako sa iya panghulag kag nagabag-obag-o nga batasan. Gani, indi gid kami mag-intiendihanay. Isa ka bes, nagbukas ako sang jw.org kag nagkadto sa seksion para sa mag-asawa kag ginikanan. Damo ako sing nakita nga artikulo nga bagay gid sa akon sitwasyon kag natun-an ko kon paano istoryahon ang akon bata. Nakabulig man sa iya ini nga website. Subong, ginasugid na niya sa akon ang tanan niya nga ginabatyag.”—C. B., Africa.

“Pirme gid tayming ang mga artikulo sa jw.org sa kabudlayan nga ginaatubang sang amon kabataan gani mabuligan gid namon sila”

“Nakabulig gid sa amon ang jw.org nga matudluan ang amon mga bata sa masadya nga paagi. Halimbawa, nakabulig sa amon kabataan ang whiteboard animation parte sa pagpangita sang matuod nga abyan. Natun-an nila ang husto nga panan-aw sa pag-abyanay kag kon paano makapili sing maayo nga mga abyan. Pirme gid tayming ang mga artikulo sa jw.org sa kabudlayan nga ginaatubang sang amon kabataan gani mabuligan gid namon sila. Damo gid sing laygay nga makuha diri.”—E. L., Europe.

Bulig sa Mag-asawa

“Anom ka tuig na kami nga kasal sang akon asawa. Pareho sa iban nga mag-asawa, ginbudlayan man kami kay lainlain ang amon paagi sa pagpakig-istorya, gindak-an, kag panan-aw sa mga butang. Nanamian gid ako sa artikulo sa jw.org nga ‘Paano Mangin Maayo nga Manugpamati?’ Naghatag ini sing praktikal nga laygay kon paano magpamati sing maayo. Ginbasa ko ini nga artikulo kag ginpakita ini sa akon asawa. Ginatinguhaan namon nga sundon ang mga laygay sini.”—B. B., West Indies.

“Ginluwas sini nga website ang amon pag-asawahay”

“Isa ka tuig na ako nga nagaupod-upod sa mga Saksi ni Jehova, kag gusto ko gid magpasalamat sa jw.org nga website. Damo ako sing natun-an sa sini, lakip na ang pagkontrol sang kaakig kag kon paano mangin maayo nga bana kag tatay. Masiling ko gid nga ginluwas sini nga website ang amon pag-asawahay.”—L. G., West Indies.

Bulig sa mga Apa

“Nabuligan ako sang jw.org nga website nga magmalipayon liwat. Paagi sa mga video sa American Sign Language, nag-uswag gid ang akon pagsenyas. Pamatyag ko sadto wala ako sing insakto nga tulumuron, pero sang natan-aw ko ang video nga Seeing God’s Word in My Language, nalipay gid ako kag nagbakod pa gid ang akon determinasyon nga magpokus sa positibo nga mga bahin sang kabuhi.”—J. N., Africa.

“Nabuligan ako sang jw.org nga website nga magmalipayon liwat”

“Bilidhon gid ini nga website. Nagaboluntaryo ako sa pagbulig sa mga apa, ilabi na sa hoben nga mga apa. Nakabulig gid sa akon ang madamo nga publikasyon sa sign-language nga magsagad sa sini nga lenguahe. Bangod sa website, nabuligan ko ang mga tawo nga nagahandum gid nga mangin malipayon ang ila mga pamilya kag mga pag-abyanay.”—K. J., West Indies.

Bulig sa mga Bulag

“Bulag ako, kag nakabenepisyo gid ako sa jw.org. Kay man, kon ipaagi sa post office, binulan pa antes ko mabaton ang impormasyon. Paagi sa sini nga website, nangin mas malipayon ang amon pamilya kag nangin mapuslanon ako nga miembro sang komunidad. Mabaton ko na ang impormasyon dungan sa akon mga abyan nga makakita.”—C. A., South America.

“Paagi sa sini nga website, nangin mas malipayon ang amon pamilya kag nangin mapuslanon ako nga miembro sang komunidad”

“Para sa mga indi kabalo mag-Braille ukon wala sing inugbakal sang mga libro sa Braille, ang jw.org daku gid nga bulig. May mga audio recording ini, gani indi maulihi sa impormasyon ang mga bulag. Gindesinyo ini nga website para sa tanan nga tawo, kag wala ini sing pinilian. Nabatyagan namon nga mga bulag nga ginapadunggan kami kag importante sa komunidad.”—R. D., Africa.

Bulig sa mga Gusto Mangin Suod sa Dios

“Sa mga website sang iban nga relihion, ginapaulanan ka sang relihioso nga mga tinaga nga pari lang ang makahangop. Pero lain ang inyo website. Wala ka sini ginalumsan sang mga detalye. Ang inyo website simple lang kag maathag. Wala ini nagapalaborlabor ukon puro pilosopiya lang, kag wala sini ginapagua nga komplikado ang pagtuo. Sa baylo, ginapakita sini nga ang pagtuluuhan puede matigayon bisan sang mga ordinaryo lang.”—A. G., Asia.

“Ang inyo website simple lang kag maathag . . . Ginapakita sini nga ang pagtuluuhan puede matigayon bisan sang mga ordinaryo lang”

“Miserable! Amo sina ang akon kabuhi kon wala ang jw.org. Sa isa ka kalibutan nga ara sa espirituwal nga kadulom, ini nga website isa ka suga nga puede ko pasigahon. Makita kag mabatian ko gilayon ang mga artikulo nga nagapaathag sang pagtamod sang Dios kag matun-an ang mga sabat sa madamo nga pamangkot parte sa kabuhi.”—J. C., West Indies.

“Ginapasalamatan ko ang tanan nga espirituwal nga bulig nga ginabaton ko diri sa tunga sang kagulangan sang South America. Maano na lang ako kon wala ini nga website?”—M. F., South America.