Ang mga masunod amo ang rason kon ngaa ang mga Saksi ni Jehova wala nagaentra sa inaway:

  1. Pagtuman sa Dios. Ang Biblia nagasiling nga salsalon sang mga alagad sang Dios “ang ila mga espada . . . nga mga punta sang arado.”—Isaias 2:4.

  2. Pagtuman kay Jesus. Ginsilingan ni Jesus si apostol Pedro: “Itagob ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sang espada mapatay paagi sa espada.” (Mateo 26:52) Gani, ginpakita ni Jesus nga indi dapat mag-uyat sing armas ang iya mga alagad.

    Ginatuman sang mga disipulo ni Jesus ang iya sugo nga “indi sila [mangin] bahin sang kalibutan” paagi sa pagpabilin nga neutral sa pulitika. (Juan 17:16) Wala sila nagaprotesta batok sa militar kag wala man nila ginabalabagan ang mga nagasoldado.

  3. Gugma sa iban. Ginsugo ni Jesus ang iya mga disipulo nga “maghigugmaanay.” (Juan 13:34, 35) Gani, may yara sila bug-os kalibutan nga paghiliutod diin ang mga miembro indi gid makig-away sa iya utod.—1 Juan 3:10-12.

  4. Ang halimbawa sang una nga mga Cristiano. Ang Encyclopedia of Religion and War nagsiling: “Ang una nga mga sumulunod ni Jesus wala nag-entra sa inaway kag wala nagsoldado,” kay para sa ila ini nga buhat “supak sa prinsipio sang gugma nga gintudlo ni Jesus kag sa sugo nga higugmaon ang kaaway.” Sing kaanggid, ang German nga teologo nga si Peter Meinhold nagsiling parte sa una nga mga disipulo ni Jesus: “Indi puede nga mangin Cristiano kag sa amo man nga tion, mangin soldado.”

Bulig sa komunidad

Ang mga Saksi ni Jehova mapuslanon nga mga miembro sang komunidad kag indi sila makatalagam sa mga pungsod nga ila ginaistaran. Ginatahod namon ang awtoridad sang gobierno, suno sa masunod nga mga sugo sa Biblia:

  • “Magpasakop sa superyor nga mga awtoridad.”—Roma 13:1.

  • “Ibayad ninyo kay Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar, apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.”—Mateo 22:21.

Gani, nagatuman kami sa kasuguan, nagabayad sang amon buhis, kag nagakooperar sa mga panikasog sang gobierno para sa kaayuhan sang mga pumuluyo.