Magdiretso sa kaundan

Ngaa Indi Pareho sa Iban nga Relihion ang Pagsaulog sang mga Saksi ni Jehova sang Panihapon sang Ginuo?

Ngaa Indi Pareho sa Iban nga Relihion ang Pagsaulog sang mga Saksi ni Jehova sang Panihapon sang Ginuo?

 Ginasunod gid namon ang Biblia sa amon pagsaulog sang Panihapon sang Ginuo, nga ginatawag man Katapusan nga Panihapon kag Memoryal sang Kamatayon ni Jesus. (1 Corinto 11:20) Pero, madamo nga pagpati kag seremonya sang iban nga relihion may kaangtanan sa sini nga selebrasyon ang wala nabase sa Biblia.

Katuyuan

 Ang katuyuan sang Panihapon sang Ginuo amo ang pagdumdom kay Jesus, kag pagpakita sang aton pagpasalamat sa iya halad para sa aton. (Mateo 20:28; 1 Corinto 11:24) Ini nga selebrasyon indi sakramento, ukon relihioso nga seremonya para makabaton sang bugay ukon kapatawaran sa aton mga sala. a Ginatudlo sang Biblia nga mapatawad ang aton mga sala, indi paagi sa relihioso nga seremonya, kundi paagi lamang sa pagtuo kay Jesus.​—Roma 3:​25; 1 Juan 2:​1, 2.

Kada san-o?

 Ginsugo ni Jesus ang iya mga disipulo nga saulugon ang Panihapon sang Ginuo, pero wala niya ginhambal kon kada san-o. (Lucas 22:19) Siling sang iban dapat ini saulugon kada bulan, samtang ginasaulog naman ini sang iban kada semana, adlaw-adlaw, pila ka beses kada adlaw, ukon bisan san-o nga gusto sang isa. b Pero may pila ka butang nga dapat binagbinagon parte sa sini.

 Ginsugdan ni Jesus ang Panihapon sang Ginuo sa adlaw sang Judiyo nga Paskua, kag napatay sia sina mismo nga adlaw. (Mateo 26:​1, 2) Wala ini natabuan lang. Ang halad ni Jesus ginpaanggid sang Biblia sa kordero sa Paskua. (1 Corinto 5:​7, 8) Ang Paskua ginasaulog kada tuig. (Exodo 12:​1-6; Levitico 23:5) Pareho sa sini, ang Memoryal sang kamatayon ni Jesus kada tuig man ginasaulog sang mga Cristiano sadto, c kag ginasunod sang mga Saksi ni Jehova ining base sa Biblia nga pagsaulog kada tuig.

Petsa kag oras

 Ining sulundan nga ginsugdan ni Jesus makabulig sa aton nga mabal-an indi lamang kon kada san-o kundi pati man ang petsa kag oras sang Memoryal. Ginsugdan niya ang pagsaulog sang pagtunod sang adlaw sang Nisan 14, 33 C.E., base sa lunar nga kalendaryo sang Biblia. (Mateo 26:18-​20, 26) Ginasaulog gihapon namon ang Memoryal sa sini nga petsa kada tuig, bilang pagsunod sa mga Cristiano sadto. d

 Bisan pa nga ang Nisan 14, 33 C.E. nagtupa sa Biernes nga adlaw, ang anibersaryo sina nga petsa mahimo magtupa sa lain nga adlaw kada tuig. Para mabal-an namon ang petsa sang Nisan 14 kada tuig, ginabase namon ini sa pamaagi nga gingamit sang panahon ni Jesus, kag indi base sa moderno nga kalendaryo sang mga Judiyo. e

Tinapay kag alak

 Sang ginsaulog niya ini, gingamit ni Jesus ang alak kag tinapay nga wala sing lebadura nga sobra sang ginsaulog nila ang Paskua. (Mateo 26:26-​28) Sa pagsunod sini nga halimbawa, nagagamit kami sing tinapay nga wala sing lebadura ukon iban nga ingrediente, kag mapula nga alak, nga wala ginpatam-is, ginpaisog, ukon gindugangan sing mga rekado ukon mga dahondahon.

 Ang iban nga relihion nagagamit sing tinapay nga may lebadura ukon yeast, pero sa Biblia ang lebadura pirme ginagamit nga simbulo sang sala ukon kaduluntan. (Lucas 12:1; 1 Corinto 5:​6-8; Galacia 5:​7-9) Gani, ang tinapay lamang nga wala sing lebadura kag iban pa nga ingrediente ang eksakto nga simbulo sang wala sing sala nga lawas sang Cristo. (1 Pedro 2:​22) Ang isa pa nga wala nabase sa Biblia amo ang paggamit sing grape juice kabaylo sang alak. Ginahimo ini sang iban nga relihion bangod ginadili sa ila ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon bisan pa wala ini nabase sa Biblia.​—1 Timoteo 5:​23.

Mga emblema, indi literal nga unod kag dugo

 Ang tinapay nga wala sing lebadura kag ang mapula nga alak nga ginagamit sa Memoryal mga emblema lamang, ukon simbulo, sang unod kag dugo sang Cristo. Wala ini nagahimo nga unod ukon dugo paagi sa milagro, ukon nagasamo sa iya literal nga unod kag dugo, pareho sa pagpati sang iban. Binagbinaga ang basihan sini nga paghangop suno sa Biblia.

  •   Kon ginsugo ni Jesus ang iya mga disipulo nga imnon ang iya dugo, daw ginasugo niya lang sila nga lapason ang sugo sang Dios batok sa pagkaon sang dugo. (Genesis 9:4; Binuhatan 15:28, 29) Pero indi ini mahimo, kay indi gid pagsuguon ni Jesus ang iban nga lapason ang sugo sang Dios parte sa pagkasagrado sang dugo.​—Juan 8:​28, 29.

  •   Kon literal nga ginainom sang mga apostoles ang dugo ni Jesus, indi sia tani magsiling nga ang iya dugo “ibubo,” nga nagapakita nga wala pa matabo ang iya paghalad.​—Mateo 26:28.

  •   Ang halad ni Jesus ginhimo sing “makaisa gid lang.” (Hebreo 9:​25, 26) Pero kon ang tinapay kag alak nagahimo nga iya unod kag dugo sa tion sang Panihapon sang Ginuo, daw pareho lang nga ginasulitsulit sang mga nagapakig-ambit sa sini ini nga paghalad.

  •   Si Jesus nagsiling: “Padayon ninyo nga himua ini sa pagdumdom sa akon,” indi sa “paghalad sa akon.”​—1 Corinto 11:24.

 Ang mga nagapati sa transubstantiation, diin ang tinapay kag alak nagahimo nga literal nga lawas kag dugo ni Jesus, nagabase sini nga doktrina sa ginasiling sang pila ka bersikulo sa Biblia. Halimbawa, sa madamo nga translation sang Biblia, mabasa nga si Jesus nagasiling parte sa alak: “Ini amo ang akon dugo.” (Mateo 26:28) Pero, ang ginsiling ni Jesus, puede man ma-translate nga: “Ini nagakahulugan sang akon ‘dugo,” ukon “Ini nagarepresentar sang akon dugo.” f Pareho sa ginahimo pirme ni Jesus, nagatudlo sia paagi sa pagpaanggid ukon simbulo sang lainlain nga butang.​—Mateo 13:34, 35.

Sin-o ang nagakaon kag nagainom?

 Kon ginasaulog sang mga Saksi ni Jehova ang Panihapon sang Ginuo, diutay lang ang nagakaon sang tinapay kag nagainom sang alak. Ngaa?

 Ang ginpatulo nga dugo ni Jesus nagpalig-on sang “bag-o nga katipan” nga nagbulos sa katipan sa tunga ni Jehova nga Dios kag sang pungsod sang Israel sadto. (Hebreo 8:​10-​13) Ang mga sakop sang bag-o nga katipan nagakaon kag nagainom sang mga emblema sang Memoryal. Wala nalakip sa sini ang tanan nga Cristiano, kundi “ang mga gintawag” lamang sang Dios sa espesyal nga paagi. (Hebreo 9:​15; Lucas 22:20) Ini sila magagahom kaupod sang Cristo sa langit, kag siling sang Biblia 144,000 lang ka tawo ang makabaton sini nga pribilehiyo.​—Lucas 22:28-​30; Bugna 5:​9, 10; 14:​1, 3.

 Indi pareho sa “diutay nga panong” nga gintawag para maggahom kaupod sang Cristo, ang kalabanan sa amon nagalaum nga mangin bahin sang “daku nga kadam-an” nga makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan sa duta. (Lucas 12:32; Bugna 7:​9, 10) Kami nga sa duta ang paglaum wala nagakaon kag nagainom sang mga emblema sang Memoryal, pero nagabuylog kami sa pagpasalamat sa halad ni Jesus para sa amon.​—1 Juan 2:2.

a Ang McClintock and Strong’s Cyclopedia, Volume IX, pahina 212, nagasiling: “Ang termino nga sakramento indi mabasa sa B[ag-ong] K[atipan]; kag ang Griego nga tinaga nga μυστήριον [my·steʹri·on] wala gid nagapatuhoy sa bawtismo ukon sa panihapon sang Ginuo, ukon sa iban pa nga selebrasyon.”

b Sa iban nga translation sang Biblia ginagamit ang termino nga “sa masunson” kon nagapatuhoy sa Panihapon sang Ginuo, kag ginapakita kuno sini nga tinagpong (phrase) kon kada san-o saulugon ini nga panihapon. Pero, ang eksakto nga kahulugan sang orihinal nga lenguahe sini nga termino sa sini nga mga bersikulo amo ang “sa kada” ukon “sa tagsa.”​—1 Corinto 11:25, 26; Ang Pulong sang Dios; Maayong Balita nga Biblia.

c Tan-awa ang The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Volume IV, pahina 43-​44, kag ang McClintock and Strong’s Cyclopedia, Volume VIII, pahina 836.

d Tan-awa ang The New Cambridge History of the Bible, Volume 1, pahina 841.

e Sa moderno nga Judiyo nga kalendaryo ang pagsugod sang bulan sang Nisan ginabase sa paggua sang lati nga bulan suno sa astronomiya, pero indi amo sina ang ginbasihan sang unang siglo. Sadto, ang Nisan nagasugod kon ang lati nga bulan una nga makita sa Jerusalem, nga mahimo maulihi sing isa ka adlaw ukon sobra pa pagkatapos sang paggua sang lati nga bulan suno sa astronomiya. Isa ini sa mga rason kon ngaa ang petsa sang pagsaulog sang mga Saksi ni Jehova sa Memoryal wala kon kis-a nagadungan sa petsa sang pagsaulog sang Paskua sang moderno nga mga Judiyo.

f Tan-awa ang A New Translation of the Bible, ni James Moffatt; ang The New Testament​—A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams; kag ang The Original New Testament, ni Hugh J. Schonfield.