Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Mga Legal Notice

Mga Legal Notice

Mga Legal Notice

Salamat sa pagbisita sa amon website!

Ginhimo ini nga website para buligan ka nga matun-an pa gid ang parte sa Dios, sa Biblia, kag sa mga Saksi ni Jehova. Basaha, tan-awa, kag i-download ang gusto mo nga materyal sa sini nga website. Gusto namon nga makabenepisyo man ang iban sa amon nga site, pero palihug indi pag-ipost ukon pag-ibutang sa iban nga website ukon application ang mga materyal sa sini nga site. Mahimo mo ipaambit sa iban ang imo natun-an paagi sa pagtudlo sa ila sa sini nga website suno sa mabasa sa Kasugtanan sa Paggamit sa ubos.

● Copyright

● Mga Trademark

● Kasugtanan sa Paggamit kag Lisensia sa Paggamit sang Website

● Medical Section

● Paglapas sang Kasugtanan sa Paggamit

● Pagbag-o

● Kasuguan kag Hurisdiksion

● Severability

● Bug-os nga Kasugtanan

Copyright

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Ini nga website ginabalhag kag ginamentinar sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Luwas kon tuhay ang ginapakita, ang tanan nga nasulat diri kag ang iban pa nga impormasyon sa sini nga website ginapanag-iyahan sang Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Mga Trademark

Ang JW, JW.ORG, JW BROADCASTING, kag JEHOVAH’S WITNESSES – BROADCASTING mga trademark sang Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Ang Adobe, Adobe nga logo, Acrobat, kag Acrobat nga logo mga trademark sang Adobe Systems Incorporated. Ang iTunes kag iPod mga trademark sang Apple Inc. Ang iban pa nga trademark kag ang mga nakarehistro nga mga trademark ginapanag-iyahan sang ila tagsa ka tag-iya.

Kasugtanan sa Paggamit kag Lisensia sa Paggamit sang Website

Ining Kasugtanan sa Paggamit amo ang magagiya sa imo paggamit sini nga website. Sa paggamit sini nga website, ginabaton mo sing bug-os ining Kasugtanan sa Paggamit. Kon wala ka nagaugyon sa sining Kasugtanan sa Paggamit ukon sa bisan diin nga bahin sining Kasugtanan sa Paggamit, indi mo dapat paggamiton ini nga website.

Ano ang husto nga paggamit? Base sa mga pagdumili nga makita sa ubos, puede ka:

● Magtan-aw, mag-download, kag mag-print sang naka-copyright sa Watch Tower nga mga laragway, elektroniko nga mga publikasyon, musika, retrato, sinulatan, ukon video halin sa sini nga website para sa imo personal kag indi komersial nga katuyuan.

● Mag-share sang mga link ukon elektroniko nga kopya sang ma-download nga mga publikasyon, video, ukon audio nga mga programa sa sini nga site.

Indi ka puede:

● Mag-post sa Internet (bisan ano nga website, file-sharing site, video-sharing site, ukon social network) sang mga laragway, elektroniko nga mga publikasyon, trademark, musika, retrato, video, ukon mga artikulo halin sa sini nga website.

● Mag-distribute sang mga laragway, elektroniko nga mga publikasyon, trademark, musika, retrato, sinulatan, ukon video halin sa sini nga website upod ukon subong bahin sang bisan ano nga software application (lakip na ang pag-upload sini nga mga materyal sa server para gamiton sa software application).

● Mag-reproduce, mag-duplicate, magkopya, mag-distribute, ukon sayop nga maggamit sang mga laragway, elektroniko nga mga publikasyon, trademark, musika, retrato, sinulatan, ukon video sa sini nga website para sa komersial nga katuyuan ukon agod makakuarta (bisan pa wala sing ginansia).

● Maghimo sang bisan ano nga software application, tools, ukon technique para magkuha, magkopya, mag-download, mag-extract, mag-harvest, ukon mag-scrape sang data, HTML, mga laragway, ukon sinulatan halin sa sini nga site para i-distribute. (Wala sini ginadumilian ang pag-distribute sing libre, indi komersial nga mga application nga gindesinyo para mag-download sang elektroniko nga mga file (halimbawa, EPUB, PDF, MP3, AAC, MOBI, kag MP4 nga mga file) halin sa pangpubliko nga bahin sini nga site.)

● Maggamit sini nga website ukon sa mga serbisyo sini sa sayop nga paagi, subong sang pagtublag sini ukon pag-access sa sini nga website ukon sa mga serbisyo sini sa pamaagi nga tuhay sa maathag nga ginsambit.

Maggamit sa sini nga website nga nagaresulta, ukon mahimo magresulta, sa pagkaguba sang website ukon pag-upang sa pag-access sang website; ukon sa bisan ano nga paagi nga indi tugot sa kasuguan, ilegal, pagpanunto, ukon paghalit, ukon may kaangtanan sa bisan ano nga indi tugot sa kasuguan, ilegal, pagpanunto, ukon makahalalit nga katuyuan ukon buhat.

Maggamit sini nga website ukon sang bisan ano nga mga laragway sini, elektroniko nga mga publikasyon, trademark, musika, retrato, sinulatan, ukon video para sa bisan ano nga katuyuan nga may kaangtanan sa pagbaligya.

Medical Section

Ang unod sang parte sa pagbulong nga seksion sa sini nga website (“Medical Section”) magahatag lamang sing impormasyon, indi sing mga laygay kon ano dapat ang paagi sang pagbulong. Indi man ini tal-us sa rekomendasyon, eksaminasyon, ukon paagi sang pagbulong sang doktor. Ang Medical Section wala nagarekomendar ukon nagaendorso sang bisan ano nga espesipiko nga pag-eksamin, doktor, produkto, pamaagi, opinyon, ukon iban pa nga impormasyon nga mahimo ginsambit sa Medical Section.

Magpabulig sa doktor ukon sa iban pa nga kalipikado kon may pamangkot ka parte sa balatian ukon pagpabulong.

Ginatinguhaan gid sini nga website nga mabutang ang husto kag bag-o nga mga impormasyon sa Medical Section. Pero, ang mga impormasyon nga matigayon mo sa Medical Section mga impormasyon lamang. Ini nga website wala sing salabton sa nasulat ukon ginapahangop nga garantiya nga makita sa Medical Section lakip ang, kag indi lang ang, ginapahangop nga garantiya nga mabakal ini kag epektibo sa isa ka espesipiko nga katuyuan. Ini nga website wala nagagarantiya nga masaligan, husto, praktikal gihapon, mapuslanon, ukon kompleto ang bisan ano nga mga impormasyon nga matigayon sa Medical Section. Indi responsibilidad sini nga website ang sala ukon kulang nga mga impormasyon sa kaundan sang Medical Section. Ikaw ang may salabton kon gamiton mo ang mga impormasyon sa Medical Section sa sini nga website. Wala sing salabton ini nga site sa bisan ano man nga akusasyon nga nagapangayo sing danyos ukon sa halit (pila sa sini amo ang indi hungod kag resulta nga mga halit, nasamaran/napatay bangod sa pagsunod sini, pagkapierde sa negosyo, ukon halit nga resulta sang nadula nga impormasyon ukon nauntat nga negosyo) bangod sa pagsunod ukon indi pagsunod sa mga impormasyon sa Medical Section, nabase man ini sa garantiya, kontrata, tort, ukon iban pa nga kasuguan, kag napahibalo man ukon wala ini nga website parte sa posibilidad sini nga akusasyon nga nagapangayo sing danyos ukon halit.

Paglapas sang Kasugtanan sa Paggamit

Luwas sa iban pa nga kinamatarong sang Watchtower sa idalom sini nga Kasugtanan sa Paggamit, kon lapason mo sa bisan ano nga paagi ining mga Kasugtanan sa Paggamit, ang Watchtower puede maghimo sing nagakaigo nga aksion para tadlungon ini nga paglapas, subong sang pag-upang sa imo sa pag-access sini nga website, pagdumili sa imo sa pag-access sini nga website, pag-block sa mga kompyuter nga nagagamit sang imo IP address sa pag-access sa website, kag pagkontak sa imo Internet service provider para pangabayon nga i-block ang imo access sa website kag/ukon pagpasaka sing kaso batok sa imo.

Pagbag-o

Mahimo bag-uhon sang Watchtower ining Kasugtanan sa Paggamit sa pulupanag-on. Ang ginbag-o nga Kasugtanan sa Paggamit naaplikar sa paggamit sini nga website sugod sa petsa sang pagbalhag sang bag-o nga Kasugtanan sa Paggamit sini nga website. Palihug tan-awa sing regular ini nga pahina para masiguro nga pamilyar ka sa pinakabag-o nga bersion.

Kasuguan kag Hurisdiksion

Ang pagdumala kag pag-interpretar sining Kasugtanan sa Paggamit himuon suno sa mga kasuguan sang State of New York, U.S.A., bisan pa magsumpakil ini sa conflict of laws nga probisyon. Ang bisan ano nga legal nga aksion may kaangtanan sa sining Kasugtanan sa Paggamit dapat dalhon sa state ukon federal court nga may hurisdiksion sa State of New York, U.S.A.

Severability

Kon ang isa ka probisyon sa sining Kasugtanan sa Paggamit napat-od sang isa ka sangkol nga hurisdiksion subong indi balido, indi mapatuman, ukon ilegal, ang iban nga probisyon maaplikar gihapon. Ang indi pagpatuman sang Watchtower sa bisan ano nga probisyon sa sining Kasugtanan sa Paggamit wala nagakahulugan ukon nagapahangop nga indi na nila pag-ipatuman ini nga probisyon ukon ginsikway nila ang ila kinamatarong sa pagpatuman sa sini nga probisyon.

Bug-os nga Kasugtanan

Ining Kasugtanan sa Paggamit nagahuman sang bug-os nga kasugtanan sa ulot mo kag sang Watchtower may kaangtanan sa imo paggamit sini nga website, kag nagabulos sa tanan nga nauna nga kasugtanan sa imo paggamit sini nga website.