PAGKABUHI KAG PAGMINISTERYO NGA WORKBOOK PARA SA MITING Hulyo–Agosto 2021

MANGIN EPEKTIBO SA MINISTERYO

Magpakita sang Empatiya

MGA BAHANDI SA PULONG SANG DIOS

Ang Kabuhi sang Tawo Hamili Para kay Jehova

MGA BAHANDI SA PULONG SANG DIOS

Indi Gid Mabudlay nga Alagaron si Jehova

PAGKABUHI BILANG CRISTIANO

Indi Gid Mabudlay nga Mangin Maisog

MANGIN EPEKTIBO SA MINISTERYO

Sampol nga Pag-istoryahanay