Magdiretso sa kaundan

Mga Instruksion Para sa Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting

Mga Instruksion Para sa Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting

Mga Kaundan

1. Ang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting dumalahan nahisuno sa Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting kag suno sa masunod nga mga instruksion. Ang tanan nga manugbantala dapat palig-unon nga mangin handa nga ipresentar ang mga asaynment. Ang iban nga aktibo nga nagapakig-upod sa kongregasyon mahimo makapakigbahin kon nagaugyon sila sa mga panudlo sang Biblia kag ang ila kabuhi nahisuno sa Cristianong mga prinsipio.—be p. 282.

NAGABUKAS NGA KOMENTO

 2. Isa ka minuto. Kada semana, pagkatapos sang nagabukas nga ambahanon kag pangamuyo, ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magapukaw sang interes sang tumalambong sa programa. Ang tsirman magapokus sa mga punto nga may daku nga benepisyo sa kongregasyon.

MGA BAHANDI SA PULONG SANG DIOS

  3. Pamulongpulong: Napulo ka minutos. Ang tema kag balayan sang duha ukon tatlo ka panguna nga punto sini makita sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting. Ini nga pamulongpulong ihatag sa isa ka gulang ukon kalipikado nga ministeryal nga alagad. Kon bag-o nga libro sa Biblia ang naiskedyul sa semanal nga pagbasa sa Biblia, paguaon ang isa ka video subong introduksion sa sina nga libro. Mahimo ipatalupangod sang humalambal ang kaangtanan sang video sa tema. Pero, dapat pat-uron niya nga matuptupan ang mga punto sa balayan nga makita sa workbook. Kon may tion pa, dapat man niya gamiton ang mga piktyur nga gindesinyo agod mapaathag sing maayo ang materyal nga ginatuptupan. Puede niya malakip ang iban nga reperensia basta makapadaku ini sang mga punto sa balayan.

 4. Espirituwal nga mga Hiyas: Napulo ka minutos. Isa ini ka pamangkot kag sabat nga bahin nga wala sing introduksion kag konklusion. Ginadumalahan ini sang isa ka gulang ukon kalipikado nga ministeryal nga alagad. Dapat ipamangkot sang nagadumala ang duha ka pamangkot. Binagbinagon man niya kon dapat pa basahon ang mga teksto. Ang komento dapat 30 segundos lang ukon kubos pa.

  5. Pagbasa sa Biblia: Apat ka minutos. Ini nga asaynment sang estudyante ihatag sa utod nga lalaki. Basahon sang estudyante ang naasayn nga materyal nga wala sing introduksion ukon konklusion. Dapat buligan sang tsirman sang miting ang mga estudyante sa pagbasa sing sibu, may paghangop, talunsay, nagakaigo nga pagpadaku sa yabi nga mga tinaga, modulasyon, nagakaigo nga pagdulog, kag pagkanatural. Bangod wala nagapalareho ang kalawigon sang mga asaynment sa pagbasa sa Biblia, dapat ipasibu sang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting ang asaynment sa ikasarang sang mga estudyante.

MANGIN EPEKTIBO SA MINISTERYO

 6. Kinse minutos. Gindesinyo ini nga seksion sang miting agod mahanas ang tanan sa pagministeryo kag mapauswag ang ila ikasarang sa pagbantala kag pagtudlo. Bisan pa dapat gamiton sang mga manugbantala ang topiko nga gingamit sa sampol nga pag-istoryahanay, puede nila ipasibu ang ila pag-istoryahanay depende sa ila teritoryo ukon sitwasyon. Ang mga manugbantala mahimo magdesisyon nga ipakilala ukon indi ang isa ka publikasyon ukon video sa ­Teaching Toolbox kon wala sing instruksion nga himuon ini. Bilang bulig sa ministeryo, ang sampol nga pag-istoryahanay sa ­Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Work­book Para sa Miting mahimo magalakip sang “Pangitaa Ini nga Teksto sa Teaching Toolbox.” Ang mga estudyante mahimo magdesisyon nga gamiton ini ukon indi sa ila asaynment. Makita sa workbook ang tayming sang kada asaynment sang estudyante kag, kon kaisa, ang dugang nga mga instruksion. Indi kinahanglan nga magdugang sang mga impormasyon ang mga estudyante para lang maubos ang tion nga ginhatag sa ila. Ang nahanda sing maayo nga mga pasundayag mahimo matapos sing mas maaga ukon kubos pa sangsa gintalana nga tion. Kon kinahanglanon, mahimo hatagan sing mga bahin ang mga gulang bilang mga estudyante. Kon kaisa, i-iskedyul ang pagbinagbinag sang isa ka video sa baylo sang sampol nga pag-istoryahanay nga video. Ina nga bahin dumalahan sang isa ka gulang ukon kalipikado nga ministeryal nga alagad.

 7. Mga Video sang Sampol nga Pag-istoryahanay: Kon kaisa ipagua kag binagbinagon ang mga video sang sampol nga pag-istoryahanay. Ini nga mga video nagalakip sang una nga pag-istoryahanay, kag pagbalik. Ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting ang magahatag sini nga bahin.

 8. Una nga Pag-istoryahanay: Ini nga asaynment sang estudyante mahimo ihatag sang utod nga lalaki ukon babayi. Ang assistant dapat kapareho niya nga sekso ukon miembro sang iya pamilya. Ang estudyante kag ang assistant puede magpungko ukon magtindog. Ang estudyante dapat magpili sang panamyaw nga nagakaigo sa lokal nga kahimtangan. Ang topiko sang sampol nga pag-istoryahanay sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting dapat gamiton bilang basihan sang pag-istoryahanay.

 9. Pagbalik: Ini nga asaynment sang estudyante mahimo ihatag sa utod nga lalaki ukon babayi. Ang assistant dapat kapareho niya nga sekso. (km 5/97 p. 2) Ang estudyante kag ang iya assistant mahimo magpungko ukon magtindog. Dapat ipakita sang estudyante kon ano ang ihambal kon nagabalik sa nagpakita sing interes sa una nga pag-istoryahanay. Ang topiko sang sampol nga pag-istoryahanay sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting dapat gamiton bilang basihan sang pag-istoryahanay.

 10. Pagtuon sa Biblia: Ini nga asaynment sang estudyante mahimo ihatag sa utod nga lalaki ukon babayi. Ang assistant dapat kapareho niya nga sekso. (km 5/97 p. 2) Ang estudyante kag ang iya assistant mahimo magpungko ukon magtindog. Isa ini ka pasundayag sang isa ka pagtuon sa Biblia nga nakasugod na. Wala ini sing introduksion kag konklusion luwas lang kon amo ini ang tulun-an nga gin-asayn sa estudyante. Indi kinahanglan basahon ang tanan nga naasayn nga materyal, bisan pa puede ini himuon. Kon ang materyal nagalakip sang video, dapat binagbinagon ang video pero indi ini pag-ipatan-aw. Dapat ipadaku ang maayo nga ikasarang sa pagpanudlo.

 11. Pamulongpulong: Ini nga asaynment sang estudyante ihatag sa utod nga lalaki kag ihatag subong pamulongpulong sa kongregasyon.

PAGKABUHI BILANG CRISTIANO

 12. Pagkatapos sang ambahanon, ang masunod nga 15 minutos sini nga seksion may isa ukon duha ka bahin nga gindesinyo agod buligan ang tumalambong sa pag-aplikar sang Pulong sang Dios. Luwas kon may instruksion, ini nga mga bahin mahimo ihatag sang mga gulang ukon kalipikado nga ministeryal nga alagad, magluwas sa lokal nga mga kinahanglanon nga bahin, nga dapat ihatag sang mga gulang.

  13. Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia: Treinta minutos. Dapat ini ihatag sa kalipikado nga gulang. (Kon diutay lang ang mga gulang, mahimo ini ihatag sa kalipikado nga ministeryal nga alagad, kon kinahanglanon.) Dapat pat-uron sang hubon sang mga gulang kon sin-o ang kalipikado nga magdumala sang Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia. Ang mga gin-aprobahan dapat magdumala sa paagi nga matuptupan nila sing maayo ang pagtinuon suno sa gintalana nga tion, mapadaku ang yabi nga mga teksto, kag mabuligan ang tanan nga maapresyar ang praktikal nga mga punto gikan sa materyal nga ginatuptupan. Mabuligan sila kon repasuhon nila ang mga instruksion nga nagabinagbinag kon paano magdumala sang Pagtinuon sa Ang Lalantawan. Kon natuptupan na sing maayo ang naiskedyul nga materyal sa sina nga semana, indi na kinahanglan nga palawigon pa ang pagtinuon. Kon posible, dapat lainlain ang konduktor kag ang manugbasa kada semana. Kon ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting maghatag sing panuytoy nga palip-uton ang pagtinuon, ang konduktor sang pagtinuon amo ang magadesisyon kon paano ini palip-uton. Mahimo nga indi na niya pag-ipabasa ang pila ka parapo.

NAGATAKOP NGA KOMENTO

  14. Tatlo ka minutos. Ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magarepaso sang mapuslanon nga mga punto sa miting. Dapat man niya sambiton ang pagabinagbinagon sa masunod nga semana. Mahimo man niya sambiton ang mga may bahin para sa masunod nga semana kon may tion pa para sini. Magluwas kon may instruksion, dapat basahon sang tsirman ang importante nga mga pahibalo kag mga sulat sa iya nagatakop nga komento. Ang mga pahibalo, pareho sang kahimusan sa pag-alagad sa latagon kag iskedyul sang pagpaninlo, indi na kinahanglan ipahibalo sa plataporma kundi ipatapik na lang sa information board. Kon kulang ang tion para mabasa ang mga pahibalo ukon mga sulat sa nagatakop nga komento, dapat pangabayon sang tsirman ang mga utod nga may bahin sa Pagkabuhi Bilang Cristiano nga palip-uton ang ila bahin kon kinahanglanon. (Tan-awa ang  parapo 13 kag  17.) Ang miting magatakop paagi sa ambahanon kag pangamuyo.

MAG-UKOD KA SA PAGBASA KAG PAGPANUDLO

 15. Ang kada estudyante dapat magdala sang Pagpanudlo nga brosyur, naimprinta ukon ara sa ila gadyet, sa tion sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting. Gamiton sang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting ang Pagpanudlo nga brosyur bilang basihan sa paghatag sang komendasyon kag laygay. Dapat panghikutan sang kada estudyante ang numero sang tulun-an nga naka-parenthesis sa tupad sang asaynment nga makita sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting. Ang seksion nga “Irekord ang Imo Pag-uswag” sang brosyur gindesinyo para gamiton sang estudyante kag indi dapat pagsulatan sang tsirman.

KOMENDASYON KAG LAYGAY

  16. Pagkatapos sang kada asaynment sang estudyante, ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magahatag sing komendasyon kag laygay sa sulod sang isa ka minuto base sa Pagpanudlo nga brosyur. Kon ipakilala sang tsirman ang estudyante nga may bahin, indi niya pagsambiton kon ano nga tulun-an ang panghikutan. Pero, kon natapos na ang asaynment sang estudyante kag pagkatapos nga makahatag sing nagakaigo nga komendasyon, mahimo sambiton sang tsirman ang tulun-an nga ginpanghikutan sang estudyante kag kon ngaa napanghikutan niya ini sing maayo ukon ipaathag sing mainayuhon kon ngaa dapat hatagan sang estudyante sing dugang nga igtalupangod ina nga tulun-an. Mahimo man komentuhan sang tsirman ang iban nga bahin sang pasundayag kon nakita niya nga makabenepisyo ang estudyante ukon ang tumalambong. Ang dugang nga makapalig-on nga laygay base sa brosyur nga Pagpanudlo ukon sa libro nga Eskwelahan Para sa Ministeryo mahimo ihatag sing pribado pagkatapos sang miting ukon sa iban nga tion, nga mahimo parte sa tulun-an nga ginpanghikutan sang estudyante ukon sa isa pa ka tulun-an.—Tan-awa ang  parapo 17,  22, kag  24 para sa dugang nga impormasyon parte sa papel sang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting kag sa papel sang kabulig nga manuglaygay.

TAYMING

     17. Indi dapat mag-obertaym ang mga bahin, ukon ang komento sang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting. Bisan ang tayming wala nagsiling “ukon kubos,” indi dapat palawigon ang bahin kon natuptupan na ini sing maayo para malab-ot lang ang gintalana nga tayming. Dapat mataktikanhon nga pauntaton ang bahin sang mga estudyante kon mag-obertaym ini. Kon magsobra sa oras ang iban nga may bahin sa miting, dapat sia hatagan sing pribado nga laygay sang kabulig nga manuglaygay. (Tan-awa ang  parapo 24.) Ang kabug-usan nga miting, lakip ang mga ambahanon kag pangamuyo, dapat indi magsobra sa isa ka oras kag 45 minutos.

DUAW SANG MANUGTATAP SANG SIRKITO

 18. Kon duaw sang manugtatap sang sirkito sa kongregasyon, sundon gihapon ang programa suno sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting, magluwas sa masunod: Ang Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia nga bahin sang Pagkabuhi Bilang Cristiano nga seksion buslan sang 30 minutos nga pamulongpulong sa pag-alagad sang manugtatap sang sirkito. Antes sang pamulongpulong sa pag-alagad, ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magarepaso sang ginhiwat nga programa, sambiton niya ang pagabinagbinagon sa masunod nga semana, maghimo sing nagakaigo nga mga pahibalo, basahon ang importante nga mga sulat, kag dayon ipakilala ang manugtatap sang sirkito. Pagkatapos sang pamulongpulong sa pag-alagad, ang manugtatap sang sirkito amo ang magatakop sang miting paagi sa ambahanon nga iya ginpili. Puede man niya pangabayon ang iban nga brother para sa nagatakop nga pangamuyo. Wala sing hiwaton nga dugang ukon auxiliary nga mga klase sa lenguahe sang kongregasyon sa tion sang pagduaw sang manugtatap sang sirkito. Ang grupo mahimo maghiwat sang ila mga miting sa tion sang pagduaw sang manugtatap sang sirkito sa ila host nga kongregasyon. Pero ini nga grupo kinahanglan magbuylog sa ila host nga kongregasyon sa tion sang pamulongpulong sa pag-alagad sang manugtatap sang sirkito.

SEMANA SANG ASEMBLEYA UKON KOMBENSION

 19. Wala sing hiwaton nga miting sang kongregasyon sa semana sang asembleya ukon kombension. Ang materyal nga naiskedyul sa sina nga semana dapat binagbinagon sing personal ukon subong pamilya.

SEMANA SANG MEMORYAL

 20. Kon ang Memoryal magtupa sa mga adlaw halin Lunes asta Biernes, wala sing hiwaton nga Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting. Pero, ang mga miting para sa pag-alagad sa latagon dapat gihapon hiwaton sa adlaw sang Memoryal.

MANUGTATAP SANG PAGKABUHI KAG PAGMINISTERYO NGA MITING

 21. Isa ka gulang, nga ginpili sang hubon sang mga gulang, ang magaalagad bilang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting. Sia ang responsable sa pagpat-od nga ini nga miting naorganisar sing maayo kag ginadumalahan nahisuno sa sini nga mga instruksion. Dapat huptan niya ang maayo nga komunikasyon sa kabulig nga manuglaygay. Kon matigayon na ang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting, ang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magahimo sang mga bahin para sa mga estudyante para sa sulod sang duha ka bulan. (Tan-awa ang  parapo 5-11.) Ang kada asaynment sang mga estudyante, dapat ihatag sa ila sa di-magkubos tatlo ka semana antes sang ila asaynment paagi sa Asaynment Para sa Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting (S-89) nga pormas.

TSIRMAN SANG PAGKABUHI KAG PAGMINISTERYO NGA MITING

  22. Kada semana, isa ka gulang ang mangin tsirman sa kabug-usan sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting. (Kon diutay ang mga gulang, kag kon kinahanglanon gid, mahimo gamiton ang kalipikado nga mga ministeryal nga alagad.) Handaan niya ang nagabukas kag nagatakop nga mga komento kag dumalahan ang pagbinagbinag sang bisan ano nga video sang sampol nga pag-istoryahanay. Sia man ang magapakilala sang tanan nga bahin, kag depende sa kadamuon sang gulang, mahimo man sia magdumala sang iban nga bahin sa miting, ilabi na ang mga bahin nga ipatan-aw lang ang video kag wala na sing paghinun-anon. Ang iya komento pagkatapos sang tagsa ka bahin dapat malip-ot lang. Ang hubon sang mga gulang amo ang magapat-od kon sin-o sa mga gulang ang kalipikado sa sini nga katungdanan. Magabulosbulos sa pag-tsirman kada semana ang kalipikado nga mga gulang. Depende sa lokal nga mga kahimtangan, ang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting mahimo gamiton pirme nga tsirman sangsa iban nga kalipikado nga gulang. Kon ang gulang kalipikado sa pagdumala sa Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia, kalipikado man sia nga mangin tsirman sang miting. Pero, palihug talupangda, nga ang gulang nga nagaalagad nga tsirman dapat maghatag sing mahigugmaon kag mabuligon nga komendasyon kag laygay sa mga estudyante nga may bahin. Responsibilidad man sang tsirman nga pat-uron nga indi mag-obertaym ang miting. (Tan-awa ang  parapo 14 and  17.) Kon luyag sang tsirman kag kon may bastante nga espasyo sa entablado, mahimo magbutang sing isa pa ka mikropono agod gamiton sa pagpakilala sa mga may bahin samtang ginagamit nila ang podyum sang humalambal. Kon luyag niya, puede man sia magbutang sing lamesa sa entablado kag magtener didto sa tion sang asaynment nga pagbasa sa Biblia kag sa Mangin Epektibo sa Ministeryo nga seksion sang miting. Makabulig ini nga indi mag-obertaym.

KOORDENITOR SANG HUBON SANG MGA GULANG

 23. Ang koordenitor sang hubon sang mga gulang ukon ang gulang nga nagabulig sa iya amo ang magahatag sing asaynment para sa tanan nga may bahin magluwas lang sa asaynment sang mga estudyante. Nalakip sa sini nga asaynment ang tsirman sang miting kada semana nga gin-aprobahan sang hubon sang mga gulang. Bilang pagkooperar sa manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting, dapat pat-uron sang koordenitor sang hubon sang mga gulang nga mabutang ang kopya sang iskedyul sang asaynment sang bug-os nga miting sa information board.

KABULIG NGA MANUGLAYGAY

   24. Kon posible, mas maayo nga gamiton ang isa ka gulang nga eksperiensiado nga humalambal sa sini nga katungdanan. Ang responsibilidad sang kabulig nga manuglaygay amo ang paghatag sing pribado nga laygay, kon kinahanglanon, sa mga gulang kag mga ministeryal nga alagad may kaangtanan sa ila mga asaynment, lakip ang mga bahin sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting, pamulongpulong publiko, kag pagdumala ukon pagbasa sa Pagtinuon sa Ang Lalantawan ukon Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia. (Tan-awa ang  parapo 17.) Kon madamo sing gulang sa kongregasyon nga maayo nga humalambal kag manunudlo, mahimo nga lainlain nga gulang ang mangin kabulig nga manuglaygay kada tuig. Indi kinahanglan nga maghatag sing laygay ang kabulig nga manuglaygay sa kada asaynment.

DUGANG NGA KLASE

 25. Depende sa kadamuon sang mga estudyante, mahimo maghiwat sing dugang ukon auxiliary nga klase para sa asaynment sang mga estudyante. Ang dugang ukon auxiliary nga klase dapat may kalipikado nga manuglaygay, mas maayo kon isa ka gulang. Kon kinahanglanon, mahimo iasayn ang isa ka kalipikado nga ministeryal nga alagad. Ang hubon sang mga gulang dapat magdesisyon kon sin-o ang magaalagad sa sini nga katungdanan kag kon bala magabulosbulos sila sa sini nga asaynment. Dapat sundon sang manuglaygay ang pamaagi nga mabasa sa  parapo 16. Kon may dugang ukon auxiliary nga klase, dapat pangabayon ang mga estudyante nga magkadto sa ila tilipunan pagkatapos sang spirituwal nga mga Hiyas nga bahin sa Mga Bahandi sa Pulong sang Dios nga seksion sang miting. Dapat sila magbalik sa main hall pagkatapos sang Mangin Epektibo sa Ministeryo nga seksion sang miting. Kon may video nga ginabinagbinag, ang mga yara sa dugang ukon auxiliary nga klase dapat magtan-aw ukon mamati sa pagbinagbinag gikan sa ila ginatipunan, kon posible. Kon indi, dapat ipagua sang manuglaygay ang video paagi sa gadyet kag binagbinagon ini.

MGA VIDEO

 26. May pinili nga mga video nga paguaon may kaangtanan sa miting. Ang mga video para sa midweek nga miting matigayon sa JW Library® nga app kag ma-access sa nanarisari nga mga gadyet. Kon kaisa, ang mga video parte sa sampol nga pag-istoryahanay mahimo ipagua sa mga miting para sa pag-alagad sa latagon.