Magdiretso sa kaundan

Mga Instruksion Para sa Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting

Mga Instruksion Para sa Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting

Mga Kaundan

1. Ang mga instruksion nga mabasa diri makabulig sa tanan nga may bahin sa Ang Aton Cristianong Pagkabuhi kag Pagministeryo nga miting. Antes ihatag sang isa ang iya bahin, dapat niya basahon ang mga instruksion para sa iya bahin sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting. Ang tanan nga manugbantala dapat palig-unon nga mangin handa nga ipresentar ang mga asaynment. Ang iban nga aktibo nga nagapakig-upod sa kongregasyon mahimo makapakigbahin kon nagaugyon sila sa mga panudlo sang Biblia kag ang ila kabuhi nahisuno sa Cristianong mga prinsipio. Kon ang isa nga indi pa manugbantala gusto magpa-enroll, dapat binagbinagon sang Manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting ang mga kinahanglanon para ma-enroll sia, kag pabal-on niya ang nagpa-enroll kon puede na sia mahatagan sang bahin. Dapat himuon ini sang Manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting upod ang naga-Bible study sang mapa-enroll (ukon upod sa iya Saksi nga ginikanan). Ang binagbinagon nga mga kinahanglanon pareho man kon nagarebyu sa isa nga gusto mangin unbaptized publisher.—od kap. 8 par. 8.

 NAGABUKAS NGA KOMENTO

2. Isa ka minuto. Kada semana, pagkatapos sang nagabukas nga ambahanon kag pangamuyo, ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magapukaw sang interes sang tumalambong sa programa. Ang tsirman magapokus sa mga punto nga may daku nga benepisyo sa kongregasyon.

  MGA BAHANDI SA PULONG SANG DIOS

 3. Pamulongpulong: Napulo ka minutos. Ang tema kag balayan sang duha ukon tatlo ka panguna nga punto sini makita sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting. Ini nga pamulongpulong ihatag sa isa ka gulang ukon kalipikado nga ministeryal nga alagad. Kon bag-o nga libro sa Biblia ang naiskedyul sa semanal nga pagbasa sa Biblia, ipatan-aw ang isa ka video subong introduksion sa sina nga libro. Mahimo ipatalupangod sang humalambal ang kaangtanan sang video sa tema. Pero, dapat pat-uron niya nga matuptupan ang mga punto sa balayan nga makita sa workbook. Kon may tion pa, dapat man niya gamiton ang mga piktyur agod mapaathag sing maayo ang materyal nga ginatuptupan. Puede niya malakip ang iban nga reperensia basta makabulig ini sa mga punto sa balayan.

 4. Espirituwal nga mga Hiyas: Napulo ka minutos. Isa ini ka pamangkot kag sabat nga bahin nga wala sing introduksion kag konklusion. Ginadumalahan ini sang isa ka gulang ukon kalipikado nga ministeryal nga alagad. Dapat ipamangkot sang nagadumala ang duha ka pamangkot. Binagbinagon man niya kon dapat pa basahon ang mga teksto. Ang komento dapat 30 segundos lang ukon kubos pa.

 5. Pagbasa sa Biblia: Apat ka minutos. Ini nga asaynment sang estudyante ihatag sang lalaki. Basahon sang estudyante ang naasayn nga materyal nga wala sing introduksion ukon konklusion. Dapat buligan sang tsirman sang miting ang mga estudyante sa pagbasa sing sibu, may paghangop, talunsay, nagakaigo nga pagpadaku sa yabi nga mga tinaga, modulasyon, nagakaigo nga pagdulog, kag pagkanatural. Bangod wala nagapalareho ang kalawigon sang mga asaynment sa pagbasa sa Biblia, dapat ipasibu sang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting ang asaynment sa ikasarang sang mga estudyante.

 MANGIN EPEKTIBO SA MINISTERYO

6. Kinse minutos. Gindesinyo ini nga seksion sang miting agod mahanas ang tanan sa pagministeryo kag mapauswag ang ila ikasarang sa pagbantala kag pagtudlo. Kon kinahanglanon, puede man hatagan ang mga gulang sing bahin nga para sa mga estudyante. Dapat sundon sang kada estudyante ang tulun-an nga mga punto sa brosyur nga Pagpanudlo ukon Palanggaa ang mga Tawo nga makita sa sulod sang parenthesis sa tupad sang ila bahin sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting. Kon kaisa, may bahin nga isa ka paghinun-anon. Ini nga bahin dumalahan sang isa ka gulang ukon kalipikado nga ministeryal nga alagad.—Tan-awa ang  parapo 15 kon paano ihatag ini nga bahin.

 7. Pagsugod sa Pag-istoryahanay: Ini nga asaynment sang estudyante mahimo ihatag sang lalaki ukon babayi. Ang assistant dapat kapareho niya nga lalaki ukon babayi ukon miembro sang iya pamilya. Ang estudyante kag ang assistant puede magpungko ukon magtindog.—Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang kon paano ihatag ang bahin kag ang setting sa  parapo 12 kag  13.

 8. Pagbalik sa mga Interesado: Ini nga asaynment sang estudyante mahimo ihatag sang lalaki ukon babayi. Ang assistant dapat kapareho niya nga lalaki ukon babayi. (km 5/97 p. 2) Ang estudyante kag ang assistant puede magpungko ukon magtindog. Dapat ipakita sang estudyante kon ano ang ihambal kon nagabalik sa nagpakita sing interes sa una nga pag-istoryahanay.—Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang kon paano ihatag ang bahin kag ang setting sa  parapo 12 kag  13.

 9. Pagtudlo Agod Mangin Disipulo: Ini nga asaynment sang estudyante mahimo ihatag sang lalaki ukon babayi. Ang assistant dapat kapareho niya nga lalaki ukon babayi. (km 5/97 p. 2) Ang estudyante kag ang assistant puede magpungko ukon magtindog. Isa ini ka pasundayag sang isa ka pagtuon sa Biblia nga nakasugod na. Wala ini sing introduksion ukon konklusion luwas lang kon amo ini ang tulun-an nga gin-asayn sa estudyante. Indi kinahanglan basahon ang tanan nga naasayn nga materyal, bisan pa puede ini himuon.

 10. Pagpaathag sang Imo Pagpati: Kon pamulongpulong ini nga bahin, ihatag ini sa estudyante nga lalaki. Kon presentasyon ini nga bahin, ihatag ini sa estudyante nga lalaki ukon babayi. Ang assistant dapat kapareho niya nga lalaki ukon babayi ukon miembro sang iya pamilya. Dapat maathag kag matinahuron ang sabat sang estudyante sa tema nga pamangkot base sa reperensia. Depende sa estudyante kon sambiton niya ang reperensia sa iya bahin.

 11. Pamulongpulong: Ini nga asaynment sang estudyante ihatag sa lalaki subong pamulongpulong sa kongregasyon. Kon ang pamulongpulong nabase sa isa ka punto sa apendise A sang brosyur nga Palanggaa ang mga Tawo, dapat ipakita sang estudyante kon paano gamiton ang (mga) teksto sa ministeryo. Halimbawa, puede niya ipaathag kon san-o gamiton ang teksto, ang kahulugan sang teksto, kag kon paano mangatarungan sa isa nga ginagamit ang teksto. Kon ang pamulongpulong nabase sa punto sa isa sa mga leksion sang brosyur nga Palanggaa ang mga Tawo, dapat ipakita sang estudyante kon paano iaplikar ina nga punto sa ministeryo. Puede niya gamiton ang punto 1 sang leksion ukon ang iban pa nga teksto nga makita sa leksion, kon kinahanglanon.

   12. Kon Paano Ihatag ang Bahin: Ang mga instruksion sa sini nga parapo kag sa masunod para sa “Pagsugod sa Pag-istoryahanay” kag “Pagbalik sa mga Interesado” nga mga bahin. Luwas kon may instruksion, ang tulumuron sang estudyante amo ang pagsugid sang simple lang nga kamatuoran sa Biblia nga suno sa sitwasyon sang iya kaistorya kag pagbilin sing pamangkot nga sabton sa masunod nga pag-istoryahanay. Ang estudyante ang magapili sang topiko nga suno sa tion kag sitwasyon sang teritoryo sa ila lugar. Depende sa may bahin kon magtanyag sia sang publikasyon ukon indi, ukon magpatan-aw sang video halin sa aton Teaching Toolbox. Imbes nga sauluhon ang presentasyon, dapat pauswagon sang mga estudyante ang ila paagi sa pagpakig-istorya sa iban, pareho sang pagpakita sang personal nga interes kag mangin natural.

   13. Setting: Dapat gamiton sang estudyante ang kinaandan nga setting suno sa lokal nga kahimtangan. Halimbawa:

  1. (1) Pagpamalaybalay: Nalakip sa sini nga setting ang pagbantala sa mga tawo sa ila balay—sing face to face man, sa telepono, ukon paagi sa sulat—kag pagbalik sa interesado nga naistorya sa pagpamalaybalay.

  2. (2) Indi Pormal nga Pagpanaksi: Ipakita sa sini nga setting kon paano makapanaksi sa indi pormal nga paagi. Halimbawa, pagpaambit sing isa ka teksto sa imo kaupod sa obra, sa imo classmate ukon maestra, sa inyo mga kaingod, sa tupad mo sa salakyan, ukon sa kay bisan sin-o nga makilala mo kada adlaw.

  3. (3) Pagpanaksi sa Publiko: Nalakip sa sini nga setting ang pag-cart witnessing, pagpanaksi sa mga tawo sa lugar sang negosyo, street witnessing, ukon pagpanaksi sa mga park ukon plasa, sa mga parking lot, ukon bisan diin nga madamo sing tawo.

 14. Paggamit sang mga Video kag Publikasyon: Depende sa estudyante kon mapatan-aw sia sang video ukon magtanyag sing publikasyon. Kon ang bahin may video ukon gusto sang estudyante nga magpakita sang video, sambiton niya kag binagbinagon ang video pero indi ini pag-i-play.

  PAGKABUHI BILANG CRISTIANO

15. Pagkatapos sang ambahanon, ang masunod nga 15 minutos sini nga seksion may isa ukon duha ka bahin nga gindesinyo agod buligan ang tumalambong sa pag-aplikar sang Pulong sang Dios. Luwas kon may instruksion, ini nga mga bahin mahimo ihatag sang mga gulang ukon kalipikado nga ministeryal nga alagad, magluwas sa lokal nga mga kinahanglanon nga bahin, nga dapat ihatag sang mga gulang. Kon ang bahin isa ka paghinun-anon, ang brother nga may bahin puede maggamit sang dugang nga pamangkot luwas sa mga pamangkot nga makita sa materyal. Dapat malip-ot lang ang iya introduksion para may bastante sia nga tion nga mabinagbinag ang panguna nga mga punto kag makapakigbahin ang tumalambong. Kon may ara sing interbyu, mas maayo nga himuon ini sa stage kon posible, imbes nga magpungko lang ang interbyuhon.

  16. Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia: Treinta minutos. Dapat ini ihatag sa kalipikado nga gulang. (Kon diutay lang ang mga gulang, mahimo ini ihatag sa kalipikado nga ministeryal nga alagad, kon kinahanglanon.) Dapat pat-uron sang hubon sang mga gulang kon sin-o ang kalipikado nga magdumala sang Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia. Dapat siguraduhon sang magadumala nga matuptupan niya sing maayo ang pagtinuon suno sa gintalana nga tion, mapadaku ang yabi nga mga teksto, kag mabuligan ang tanan nga maapresyar ang praktikal nga mga punto halin sa materyal nga ginatuptupan. Makabulig gid sa magadumala kon rebyuhon niya ang instruksion kon paano dumalahan ang pamangkot kag sabat nga bahin. (w23.04 p. 24, kahon) Kon natuptupan na sing maayo ang naiskedyul nga materyal sa sina nga semana, indi na kinahanglan nga palawigon pa ang pagtinuon. Kon posible, dapat lainlain ang konduktor kag ang manugbasa kada semana. Kon magsiling ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting nga palip-uton ang pagtinuon, depende sa nagadumala sang pagtinuon kon paano niya ini palip-uton. Halimbawa, puede nga indi na niya pag-ipabasa ang pila ka parapo.

  NAGATAKOP NGA KOMENTO

17. Tatlo ka minutos. Ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magarepaso sang mapuslanon nga mga punto sa miting. Dapat man niya sambiton ang pagabinagbinagon sa masunod nga semana. Mahimo man niya sambiton ang mga may bahin para sa masunod nga semana kon may tion pa para sini. Magluwas kon may instruksion, dapat basahon sang tsirman ang importante nga mga pahibalo kag mga sulat sa iya nagatakop nga komento. Ang mga pahibalo, pareho sang kahimusan sa pag-alagad sa latagon kag iskedyul sang pagpaninlo, indi na kinahanglan ipahibalo sa stage kundi ipatapik na lang sa information board. Kon kulang ang tion para mabasa ang mga pahibalo ukon mga sulat sa nagatakop nga komento, dapat pangabayon sang tsirman ang mga utod nga may bahin sa Pagkabuhi Bilang Cristiano nga palip-uton ang ila bahin kon kinahanglanon. (Tan-awa ang  parapo 16 kag  19.) Ang miting magatakop paagi sa ambahanon kag pangamuyo.

  KOMENDASYON KAG LAYGAY

18. Pagkatapos sang kada asaynment sang estudyante, ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magahatag sing komendasyon kag laygay sa sulod sang isa ka minuto base sa na-asayn nga tulun-an nga punto. Kon ipakilala sang tsirman ang estudyante nga may bahin, indi niya pagsambiton kon ano nga tulun-an ang panghikutan. Pero, kon natapos na ang asaynment sang estudyante kag pagkatapos nga makahatag sing nagakaigo nga komendasyon, mahimo sambiton sang tsirman ang tulun-an nga punto kag kon paano ini ginsunod sang estudyante. Puede man niya ipaathag sing mainayuhon kon ngaa kag paano pauswagon pa gid sang estudyante ina nga tulun-an. Mahimo man komentuhan sang tsirman ang iban pa nga maayo nga ginhimo sa presentasyon kon nakita niya nga makabenepisyo ang estudyante ukon ang tumalambong. Ang dugang nga makapalig-on nga laygay base sa brosyur nga Palanggaa ang mga Tawo, Pagpanudlo, ukon sa libro nga Eskwelahan Para sa Ministeryo mahimo ihatag sing pribado pagkatapos sang miting ukon sa iban nga tion, nga mahimo parte sa tulun-an nga gin-asayn sa estudyante ukon sa iban pa nga tulun-an.—Para sa dugang nga impormasyon parte sa papel sang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting kag sa papel sang kabulig nga manuglaygay, tan-awa ang  parapo 19,  24, kag  25.

     TAYMING

19. Indi dapat mag-obertaym ang mga bahin, ukon ang komento sang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting. May ginbutang nga tayming sa kada bahin sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting. Gani kon nakobrehan na sing maayo ang materyal, indi na kinahanglan magdugang sing impormasyon para lang magamit ang gintalana nga tion. Kon mag-obertaym ang may bahin, dapat sia hatagan sing pribado nga laygay sang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting ukon sang kabulig nga manuglaygay. (Tan-awa ang  parapo 24 kag  25.) Ang kabug-usan nga miting, lakip ang mga ambahanon kag pangamuyo, dapat indi magsobra sa isa ka oras kag 45 minutos.

 DUAW SANG MANUGTATAP SANG SIRKITO

20. Kon duaw sang manugtatap sang sirkito sa kongregasyon, sundon gihapon ang programa suno sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting, magluwas sa masunod: Ang Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia nga bahin sang Pagkabuhi Bilang Cristiano nga seksion buslan sang 30 minutos nga service talk sang manugtatap sang sirkito. Antes sang service talk, ang tsirman sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magarepaso sang ginhiwat nga programa, sambiton niya ang pagabinagbinagon sa masunod nga semana, maghimo sing nagakaigo nga mga pahibalo, basahon ang importante nga mga sulat, kag dayon ipakilala ang manugtatap sang sirkito. Pagkatapos sang service talk, ang manugtatap sang sirkito amo ang magatakop sang miting paagi sa ambahanon nga iya ginpili. Puede man niya pangabayon ang iban nga brother para sa nagatakop nga pangamuyo. Wala sing hiwaton nga auxiliary nga klase sa lenguahe sang kongregasyon sa tion sang pagduaw sang manugtatap sang sirkito. Ang grupo mahimo maghiwat sang ila mga miting sa tion sang pagduaw sang manugtatap sang sirkito sa ila host nga kongregasyon. Pero ini nga grupo dapat mag-upod sa ila host nga kongregasyon sa tion sang service talk sang manugtatap sang sirkito.

 SEMANA SANG ASEMBLEYA UKON KOMBENSION

21. Wala sing hiwaton nga miting sang kongregasyon sa semana sang asembleya ukon kombension. Ipahibalo sa kongregasyon nga ang materyal nga naiskedyul sa sina nga semana dapat tun-an sing personal ukon subong pamilya.

 SEMANA SANG MEMORYAL

22. Kon ang Memoryal magtupa sa mga adlaw halin Lunes asta Biernes, wala sing hiwaton nga Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting.

 MANUGTATAP SANG PAGKABUHI KAG PAGMINISTERYO NGA MITING

23. Isa ka gulang, nga ginpili sang hubon sang mga gulang, ang magaalagad bilang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting. Sia ang responsable sa pagpat-od nga ini nga miting naorganisar sing maayo kag ginadumalahan nahisuno sa sini nga mga instruksion. Dapat huptan niya ang maayo nga komunikasyon sa kabulig nga manuglaygay. Kon matigayon na ang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Workbook Para sa Miting, ang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting magaasayn sang tanan nga bahin sa midweek meeting para sa duha ka bulan. Nalakip sa sini ang mga bahin nga ihatag sang mga gulang ukon ministeryal nga alagad, tsirman sa midweek meeting nga gin-aprobahan sang hubon sang mga gulang, kag bahin sang mga estudyante. (Tan-awa ang  parapo 3-16 kag  24.) Kon mag-asayn sia sang mga bahin, binagbinagon niya ang edad, eksperiensia, kag kahilwayan sa paghambal sang estudyante nga nahisuno sa materyal. Amo man sini ang iya himuon kon nagaasayn sang iban nga bahin sa miting. Ang kada bahin dapat ihatag sing di-magkubos tatlo ka semana antes sang ila asaynment. Ang form nga Our Christian Life and Ministry Meeting Assignment (S-89) ang dapat gamiton para sa mga may bahin nga estudyante. Dapat siguraduhon sang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting nga mabutang sa information board ang kopya sang iskedyul sang bilog nga miting. Ang hubon sang mga gulang mahimo mag-asayn sang iban nga gulang ukon isa ka ministeryal nga alagad nga magbulig sa iya. Pero, dapat mga gulang lang ang magbulig sa pag-asayn sa mga bahin nga para sa mga gulang ukon ministeryal nga alagad.

    TSIRMAN SANG PAGKABUHI KAG PAGMINISTERYO NGA MITING

24. Kada semana, isa ka gulang ang mangin tsirman sa kabug-usan sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting. (Kon diutay ang mga gulang, mahimo gamiton ang kalipikado nga mga ministeryal nga alagad, kon kinahanglanon.) Handaan niya ang nagabukas kag nagatakop nga mga komento. Sia man ang magapakilala sang tanan nga bahin, kag depende sa kadamuon sang gulang, mahimo man sia magdumala sang iban nga bahin sa miting, ilabi na ang mga bahin nga ipatan-aw lang ang video kag wala na sing paghinun-anon. Ang iya komento pagkatapos sang tagsa ka bahin dapat malip-ot lang. Ang hubon sang mga gulang amo ang magapat-od kon sin-o sa mga gulang ang kalipikado sa sini nga katungdanan. Magabulosbulos sa pag-tsirman kada semana ang kalipikado nga mga gulang. Depende sa lokal nga mga kahimtangan, ang manugtatap sang Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting mahimo gamiton pirme nga tsirman sangsa iban nga kalipikado nga gulang. Kon ang gulang kalipikado sa pagdumala sa Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia, kalipikado man sia nga mangin tsirman sang miting. Pero talupangda nga ang gulang nga tsirman sang miting dapat maghatag sing komendasyon sa mga estudyante nga may bahin. Kag kon kinahanglanon, hatagan man niya sing mahigugmaon nga laygay ang estudyante. Responsibilidad man sang tsirman nga pat-uron nga indi mag-obertaym ang miting. (Tan-awa ang  parapo 17 kag  19.) Kon luyag sang tsirman kag kon may bastante nga espasyo sa stage, mahimo magbutang sing isa pa ka mikropono agod gamiton sa pagpakilala sa mga may bahin samtang ginagamit nila ang podyum sang humalambal. Kon luyag niya, puede man sia magbutang sing lamesa sa stage kag magtener didto sa tion sang asaynment nga pagbasa sa Biblia kag sa Mangin Epektibo sa Ministeryo nga seksion sang miting. Makabulig ini nga indi mag-obertaym.

   KABULIG NGA MANUGLAYGAY

25. Kon posible, mas maayo nga gamiton ang isa ka gulang nga eksperiensiado nga humalambal sa sini nga katungdanan. Ang responsibilidad sang kabulig nga manuglaygay amo ang paghatag sing pribado nga laygay, kon kinahanglanon, sa mga gulang kag mga ministeryal nga alagad may kaangtanan sa ila mga asaynment, lakip ang mga bahin sa Pagkabuhi kag Pagministeryo nga Miting, pamulongpulong publiko, kag pagdumala ukon pagbasa sa Pagtinuon sa Ang Lalantawan ukon Pagtinuon sang Kongregasyon sa Biblia. (Tan-awa ang  parapo 19.) Kon madamo sing gulang sa kongregasyon nga maayo nga humalambal kag manunudlo, mahimo nga lainlain nga gulang ang mangin kabulig nga manuglaygay kada tuig. Indi kinahanglan nga maghatag sing laygay ang kabulig nga manuglaygay sa kada asaynment.

 AUXILIARY NGA KLASE

26. Depende sa kadamuon sang mga estudyante, mahimo maghiwat sing dugang ukon auxiliary nga klase para sa asaynment sang mga estudyante. Ang auxiliary nga klase dapat may kalipikado nga manuglaygay, mas maayo kon isa ka gulang. Kon kinahanglanon, mahimo iasayn ang isa ka kalipikado nga ministeryal nga alagad. Ang hubon sang mga gulang dapat magdesisyon kon sin-o ang magaalagad sa sini nga katungdanan kag kon bala magabulosbulos sila sa sini nga asaynment. Dapat sundon sang manuglaygay ang pamaagi nga mabasa sa  parapo 18. Kon may auxiliary nga klase, dapat pangabayon ang mga estudyante nga magkadto sa ila tilipunan pagkatapos sang Espirituwal nga mga Hiyas nga bahin sa Mga Bahandi sa Pulong sang Dios nga seksion sang miting. Dapat sila magbalik sa main hall pagkatapos sang katapusan nga bahin sang estudyante sa miting.

 MGA VIDEO

27. May mga video nga ipatan-aw sa tion sang miting. Ang mga video para sa midweek meeting matigayon sa JW Library® nga app kag ma-access sa mga gadyet.

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

S-38-HV 11/23