Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makita Gid Bala Naton ang Dios?

Makita Gid Bala Naton ang Dios?

“Ang Dios indi matungkad.” —Philo sang Alexandria, pilosopo sang unang siglo.

“[Ang Dios] indi . . . malayo sa tagsa sa aton.” —Saulo sang Tarso, nagahambal sa mga pilosopo sa Atenas sang unang siglo.

SAMTANG ginabasa mo ining duha ka pinamulong, diin sa sini ang imo pagpati? Madamo ang nagapati nga makalugpay kag makagalanyat ang ginsiling ni Saulo sang Tarso, nga gintawag man nga apostol Pablo. (Binuhatan 17:26, 27) Kag mabasa sa Biblia ang iban pa nga pasalig pareho sini. Halimbawa, nangamuyo si Jesus nga may mahigugmaon nga pasalig nga makilala sang iya mga sumulunod ang Dios kag makabaton sila sang iya pagpakamaayo.—Juan 17:3.

Pero lain ang pagtamod sang mga pilosopo pareho ni Philo. Ginpahangop nila nga indi naton makilala ang Dios bangod indi gid sia matungkad. Diin sa sini ang kamatuoran?

Prangka nga nagasiling ang Biblia nga may pila ka butang tuhoy sa Dios nga mabudlay hangpon sang mga tawo. Halimbawa, ang kadugayon sang pagluntad sang Manunuga, ang ihibalo sang iya hunahuna, kag ang kadalumon sang iya kaalam indi matakus, maisip, ukon matungkad. Indi ini sarang mahangpan sang tawo. Pero ina nga mga butang parte sa Dios indi upang sa pagkilala sa iya. Ang matuod, ang pagpamalandong sa sini makabulig sa aton nga ‘makapalapit sa Dios.’ (Santiago 4:8) Binagbinagon naton ang pila ka halimbawa sang mga butang parte sa Dios nga indi naton matungkad. Dayon binagbinagon naton ang mga butang parte sa Dios nga sarang naton mahangpan.

 Ano nga mga Butang ang Indi Matungkad?

ANG WALA KATAPUSAN NGA PAGLUNTAD SANG DIOS: Ginatudlo sang Biblia nga nagluntad ang Dios “halin sa wala sing katubtuban tubtob sa wala sing katubtuban.” (Salmo 90:2) Buot silingon, ang Dios wala sing ginsuguran kag wala sing katapusan. Sa pagtamod sang tawo, “indi maisip ang iya mga tinuig.”—Job 36:26.

Ang benepisyo sa imo: Ang Dios nagasaad sa imo sing kabuhi nga wala sing katapusan kon kilalahon mo gid sia. (Juan 17:3) Masaligan bala naton ini nga saad kon ang Dios mismo indi magluntad sing wala katapusan? Ang “Hari nga dayon” lamang ang makatuman sina nga saad.—1 Timoteo 1:17.

PANGHUNAHUNA SANG DIOS: Ginatudlo sang Biblia nga ‘indi gid matungkad ang paghangop’ sang Dios bangod ang iya panghunahuna mas mataas sangsa aton. (Isaias 40:28; 55:9) Nagakaigo nga nagpautwas ang Biblia sing pamangkot: “Sin-o ang nakahibalo sang hunahuna ni Jehova, agod matudluan niya sia?”—1 Corinto 2:16.

Ang benepisyo sa imo: Sarang mapamatian sing dungan sang Dios ang mga pangamuyo sang minilyon. (Salmo 65:2) Makita pa gani niya ang kada maya nga mahulog sa duta. Sobra na bala kadamo ang ginahunahuna sang Dios amo nga indi ka na niya matalupangdan kag indi na niya mabatian ang imo mga pangamuyo? Indi, bangod wala sing limitasyon ang masarangan sang iya hunahuna. Isa pa, para sa iya “mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.”—Mateo 10:29, 31.

MGA DALANON SANG DIOS: Ginatudlo sang Biblia nga “indi gid matungkad sang mga tawo ang binuhatan sang matuod nga Dios halin sa ginsuguran tubtob sa katapusan.” (Manugwali 3:11) Gani indi gid naton mahibaluan ang tanan nga butang parte sa Dios. Ang kaalam sa mga dalanon sang Dios “indi mausoy sing bug-os.” (Roma 11:33) Apang ginasugid sang Dios ang iya mga dalanon sa mga gusto magpahamuot sa iya.—Amos 3:7.

Ang kadugayon sang pagluntad sang Manunuga, ang ihibalo sang iya hunahuna, kag ang kadalumon sang iya kaalam indi matakus, maisip, ukon matungkad

Ang benepisyo sa imo: Kon basahon mo kag tun-an ang Biblia, may mahibaluan ka pirme nga bag-o nga mga butang parte sa Dios kag sa iya mga dalanon. Nagapahangop ini nga magasuod pa gid kita sa aton langitnon nga Amay sa wala sing katubtuban.

Ano ang Sarang Mo Mahibaluan?

Bangod indi naton matungkad ang mga butang parte sa Dios, wala ini nagapahangop nga indi na gid naton sia makilala. Ang Biblia may madamo nga impormasyon nga nagabulig sa aton nga makilala pa gid ang Dios. Binagbinaga ang pila ka halimbawa:

NGALAN SANG DIOS: Ginatudluan kita sang Biblia nga ginpakilala sang Dios ang iya ngalan. Nagsiling sia: “Ako si Jehova. Amo ina ang akon ngalan.” Ang ngalan sang Dios mabasa sing mga 7,000 ka beses sa Biblia, mas madamo ini sangsa iban nga ngalan.—Isaias 42:8.

Ang benepisyo sa imo: Si Jesus nagsiling sa iya modelo nga pangamuyo: “Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan.” (Mateo 6:9) Puede mo man bala sambiton ang ngalan sang Dios sa imo mga pangamuyo? Luwason ni Jehova ang tanan nga nagapakita sing nagakaigo nga pagtahod sa iya ngalan.—Roma 10:13.

PULUY-AN SANG DIOS: Ginatudlo sang Biblia nga may duha ka sahi sang duog—ang espirituwal nga duog diin nagaluntad ang espiritu nga mga tinuga nga may espirituwal nga lawas kag ang pisikal nga duog nga amo ang aton duta kag uniberso. (Juan 8:23; 1 Corinto 15:44) Sa Biblia, ang tinaga nga “langit” masami nga nagapatuhoy sa espirituwal nga duog. Ang “puluy-an” sang Manunuga didto sa “langit.”—1 Hari 8:43.

Ang benepisyo sa imo: May mas maathag ka nga ideya sa Dios. Ang Manunuga indi isa ka puersa lang  nga yara bisan diin kag yara sa tanan nga butang. Si Jehova matuod nga Persona nga nagapuyo sa matuod nga duog. Pero, “wala sing tinuga nga natago sa iya panulok.”—Hebreo 4:13.

MGA KINAIYA SANG DIOS: Ginatudlo sang Biblia ang makagalanyat nga mga kinaiya ni Jehova. “Ang Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Wala sia nagabutig. (Tito 1:2) Wala sia sing ginapasulabi, maluluy-on sia, mainawaon, kag indi dali maakig. (Exodo 34:6; Binuhatan 10:34) Mahimo makibot ang madamo nga luyag sang Manunuga nga mangin ‘suod nga abyan’ ang mga nagatahod sa iya.—Salmo 25:14.

Ang benepisyo sa imo: Mahimo ka mangin abyan ni Jehova. (Santiago 2:23) Dayon, samtang mahibaluan mo ang mga kinaiya ni Jehova, mas mahangpan mo ang mga kasaysayan sa Biblia.

‘PANGITAA SIA’

Ginapakilala sing maathag sang Biblia si Jehova nga Dios. Sala ang ideya nga indi sia matungkad. Ang matuod, gusto sang Manunuga nga makilala naton sia. Ang iya Pulong, ang Biblia, nagsaad: “Kon pangitaon mo sia, makita mo sia.” (1 Cronica 28:9) Ngaa indi mo pagkilalahon ang Dios paagi sa pagbasa kag pagpamalandong sa mga kasaysayan sa Biblia? Kon himuon mo ina, ang Biblia nagasaad nga ang Dios ‘magapalapit sa imo.’—Santiago 4:8.

Kon basahon mo kag tun-an ang Biblia, may mahibaluan ka pirme nga bag-o nga mga butang parte sa Dios kag sa iya mga dalanon

Mahimo ka magpalibog, ‘Bangod indi ko mahangpan ang tanan nga butang parte sa Manunuga, paano niya ako mangin abyan?’ Binagbinaga ini: Ang suod bala nga abyan sang doktor kinahanglan mangin doktor man? Indi! Mahimo nga lain ang propesyon sang abyan sang doktor. Pero mahimo sila mangin suod nga abyan. Ang importante amo nga nahibaluan sang abyan sang doktor ang iya mga kinaiya, subong man ang iya nanamian kag indi nanamian. Sing kaanggid, matun-an mo sa Biblia kon ano nga klase sang persona si Jehova—ang dapat mo gid mahibaluan agod makapakig-abyan sa iya.

Sa baylo nga maghatag sing indi maathag nga ideya parte sa Manunuga, ang Biblia nagaunod sing mga impormasyon agod makilala naton ang Dios. Gusto mo bala makatuon sing dugang pa parte kay Jehova nga Dios? Ang mga Saksi ni Jehova nagatanyag sing wala bayad nga pagtuon sa Biblia. Ginaagda ka namon nga kontakon ang mga Saksi sa inyo lugar ukon kadtuan ang amon website, www.jw.org/hil.