Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Makita Mo Bala ang Indi Makita nga Dios?

Makita Mo Bala ang Indi Makita nga Dios?

“ANG Dios Espiritu,” nga indi makita sang tawo. (Juan 4:24) Pero, ginasugid sang Biblia nga may pila nga nakakita sa Dios. (Hebreo 11:27) Paano ini natabo? Makita mo gid bala ang “di-makita nga Dios”?Colosas 1:15.

Ipaanggid ang aton kahimtangan sa tawo nga ginbun-ag nga bulag. Bangod bala bulag sia indi na niya mahangpan ang palibot niya? Indi gid man. Ang bulag makahibalo sing impormasyon sa madamo nga paagi amo nga mahangpan niya ang mga tawo, butang, kag hilikuton sa palibot niya. Suno sa isa ka bulag, bisan pa indi sia makakita, mahangpan gihapon niya ang ara sa iya palibot.

Sa kaanggid nga paagi, bisan pa indi mo makita ang Dios paagi sa imo mga mata, magamit mo “ang mga mata sang [imo] tagipusuon” agod makita sia. (Efeso 1:18) Binagbinaga ang tatlo ka paagi agod mahimo ini.

“MAATHAG NGA MAKITA KUTOB SANG PAGTUGA SA KALIBUTAN”

Sa masami ang bulag mas maanting kag mas sensitibo ang igbalatyag, amo nga mahangpan niya ang mga butang nga indi niya makit-an. Sing kaanggid, magamit mo ang imo igbalatyag agod mausisa ang palibot mo kag makita ang indi makita nga Dios nga nagtuga sini. “Ang iya di-makita nga mga kinaiya, bisan ang iya dayon nga gahom kag pagka-Dios, maathag nga makita kutob sang pagtuga sa kalibutan, bangod mahantop ini sa mga butang nga gintuga.”Roma 1:20.

Halimbawa, hunahunaa ang aton puluy-an. Ang duta gindesinyo indi lang para mabuhi kita kundi para magkalipay. Kon mabatyagan naton ang hangin kag init sang adlaw, matilawan ang kanamit sang prutas, ukon mabatian ang makapaumpaw nga tunog sang mga pispis, nalipay kita. Ginapakita sini nga ang aton Manunuga mahinatagon, mapinalanggaon, kag maalwan.

Ano ang matun-an mo parte sa Dios sa makita mo sa pisikal nga uniberso? Makita naton ang gahom sang Dios sa mga kalangitan. Ginapakita sang mga ebidensia sang siensia sining karon lang nga nagasangkad ang uniberso kag mas madasig pa gid ang pagsangkad sini! Samtang nagatangla ka sa langit kon gab-i, binagbinaga ini: Sa diin naghalin ang enerhiya nga nagapasangkad kag nagapahulag sa uniberso? Ang Biblia nagasugid sa aton nga ang Manunuga may ‘daku nga gahom.’ (Isaias 40:26) Ginapakita sa aton sang mga tinuga sang Dios nga “Labing Gamhanan” sia.Job 37:23NW.

“ANG ISA NGA NAGPAATHAG TUHOY SA IYA”

Ang iloy sang duha ka bulag nga bata nga lalaki nagsiling: “Ang paghambal amo ang isa sa pinakaimportante sa ila pagtuon. Isugid sa ila ang tanan mo nga nakita kag nabatian, [kag] ihanda ang wala untat nga pagpaathag sang imo makit-an. Ikaw ang ila mata.” Sing kaanggid, bisan pa “wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion,” ang Anak sang Dios nga si Jesus, nga “yara sa luyo sang Amay amo ang isa nga nagpaathag tuhoy sa iya.” (Juan 1:18) Si Jesus, ang una nga gintuga sang Dios kag iya bugtong nga Anak, amo ang aton “mga mata” sa kalangitan. Sia ang pinakamaayo nga ginhalinan sang impormasyon parte sa indi makita nga Dios.

Talupangda ang pila ka butang nga ginpaathag ni Jesus, nga naghinguyang sang tuman ka lawig nga tion upod sa iya Amay:

  • Wala untat ang pagpanghikot sang Dios. “Ang akon Amay padayon nga nagapangabudlay tubtob karon.”Juan 5:17.

  • Nahibaluan sang Dios ang aton mga kinahanglanon. “Nahibaluan sang Dios nga inyo Amay kon ano nga  mga butang ang kinahanglan ninyo antes pa kamo mangayo sa iya.”Mateo 6:8.

  • Maalwan nga ginaamanan kita sang Dios. ‘Ang Amay nga yara sa langit, nagapabutlak sang iya adlaw sa mga tawo nga malaut kag sa mga maayo kag nagapaulan sa mga tawo nga matarong kag di-matarong.’Mateo 5:45.

  • Ginapabaloran sang Dios ang tagsatagsa sa aton. “Indi bala nga ginabaligya ang duha ka maya sa bili nga isa ka sensilyo nga diutay sing balor? Apang wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga indi mahibaluan sang inyo Amay. Bisan ang mga buhok mismo sa inyo ulo naisip na tanan. Busa indi kamo magkahadlok: mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.”Mateo 10:29-31.

ANG TAWO NGA NAGPABANAAG SANG INDI MAKITA NGA DIOS

Masami nga tuhay ang pagtamod sang mga bulag sa makakita. Mahimo mahantop sang bulag ang landong, indi subong madulom nga wala sing silak, kundi isa ka mabugnaw nga duog nga nahandungan. Subong nga ang bulag indi makakita sang landong ukon kapawa, indi man naton mahangpan si Jehova kon sa aton lang. Gani, nag-aman si Jehova sang tawo nga makapabanaag sing himpit sang Iya mga kinaiya kag personalidad.

Ina nga tawo amo si Jesus. (Filipos 2:7) Wala lang nagsugid si Jesus parte sa iya Amay kundi ginpakita man niya sa aton kon ano ang Dios. Ang disipulo ni Jesus nga si Felipe nangabay: “Ginuo, ipakita sa amon ang Amay.” Nagsabat si Jesus: “Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.” (Juan 14:8, 9) Ano ang “nakita” mo parte sa Amay paagi sa mga buhat ni Jesus?

Si Jesus mapinalanggaon, mapainubuson, kag madali palapitan. (Mateo 11:28-30) Ang iya makapaumpaw nga mga kinaiya nagbuyok sang mga tawo sa iya. Nabatyagan ni Jesus ang kasakit nga nabatyagan sang iban, kag nagkalipay man sia upod sa ila. (Lucas 10:17, 21; Juan 11:32-35) Samtang ginabasa mo ukon ginapamatian ang kasaysayan sang Biblia parte kay Jesus, imadyina ang mga hitabo. Kon pamalandungan mo ang pagpakig-angot ni Jesus sa mga tawo, mahangpan mo pa gid ang maayo nga mga kinaiya sang Dios kag mangin suod ka pa gid sa Iya.

PAG-ALANGOT SANG MGA IMPORMASYON

Ang isa ka awtor nagsulat parte sa naeksperiensiahan sang bulag sa kalibutan. Sia nagsiling: “Amat-amat ang mabaton niya nga impormasyon, kag halin ini sa lainlain nga paagi (pagtandog, pagpanimaho, pagpamati, kag iban pa), kag ginaalangot niya ini.” Sing kaanggid, samtang makita mo ang mga binuhatan sang Dios, mabasa ang ginsiling ni Jesus parte sa iya Amay, kag maanalisar kon paano ginapabanaag ni Jesus ang mga kinaiya sang Dios, magatuhaw ang isa ka matahom nga laragway ni Jehova. Mangin matuod pa gid sia sa imo.

Amo gid sini ang naeksperiensiahan ni Job, nga nagkabuhi sadto. Sang primero, naghambal sia nga ‘wala makahangop.’ (Job 42:3) Pero sang gintalupangod niya sing maayo ang makatilingala nga mga tinuga sang Dios, nakasiling sia: “Nakabati ako nahanungud sa imo paagi sa palamatin-an sang idulungug, apang karon ang akon mata nagatan-aw sa imo.”Job 42:5.

‘Kon pangitaon mo si Jehova, makita sia nimo’

Amo man sini ang matabo sa imo. “Kon pangitaon mo [si Jehova], makita sia nimo.” (1Cronica 28:9) Malipay ang mga Saksi ni Jehova sa pagbulig sa imo nga makita ang indi makita nga Dios.